Eesti Stratigraafia Komisjon (ESK)
start page |
[EST] [ENG]Eesti Geoloogia Selts
ESK »

Stratigraphic terminology

This is a brief glossary of general stratigraphic terms as well as names of global and regional stratigraphic units.

Currently this glossary is not complete and provided in Estonian only. An English version may follow; before then, please direct your questions to the members of the Estonian Commission on Stratigraphy (ESK).

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | kõik terminid
Otsi terminit (% for wildcard):


Adila kihistu

Tüüp ja tase: regionaalne litostratigraafia (kihistu)

ingl. k. Adila Formation| läti k. Adilos| vene k. Адилаская

Indeks: FIcA | O3ad

Püstitas: Rõõmusoks (1960)

Nime päritolu: Adila est. (E)

Esmane lokaliteet/piirkond: Adila quarry

Kuulub: Balti litostratigraafia (Ordoviitsium)

Suhteline vanus: Pirgu lade

Viited:

Hints, L., Meidla, T., Gailite, L. I. & Sarv, L. 1993. Catalogue of Ordovician Stratigraphical Units and Stratotypes of Estonia and Latvia. Estonian Acadamy of Sciences, Tallinn. p. 1-62.

Nõlvak, J. 1987. Раквереский горизонт. Набалаский горизонт. Вормсиский горизонт. Пиргуский горизонт [Rakvere Stage. Nabala Stage. Vormis Stage. Pirgu Stage]. Геология и полезные ископаемые Раквереского фосфоритоносного района. Pед: Пуура В. В. [Geology and mineral resources of the Rakvere phosphorite-bearing area. Ed: Puura, V.]. Valgus, Tallinn. p. 63-69.

Rõõmusoks, A. 1967. Стратиграфия вируской и харьюской серий (ордовик) Северной Эстонии I [Stratigraphy of the Viruan and Harjuan series (Ordovician) in Northern Estonia I]. Valgus, Tallinn. p. 1-345.

Männil, Ralf 1966. История развития Балтийского бассейна в ордовике [Evolution of the Baltic Basin during the Ordovician]. Valgus, Tallinn. p. 1-200.

Rõõmusoks, A. 1960. The Ordovician System. Геология СССР. Том XXVIII. Эстонская ССР [Geology of USSR. Vol XXVIII. Estonian SSR]. Gosgeoltehizdat, Moskva. p. 55-113.

Stratotüübid:

holostratotüüp: Adila paemurd ( m) | Rõõmusoks, 1960a | .

neostratotüüp: ( m) | Hints, L. et al., 1993a | should be established.

Eesti Stratigraafia Komisjon 2006-2018.
Siin lehel leiduvad materjalid on kõigile vabaks kasutamiseks vastavalt Creative Commons'i CC-BY litsentsile
XHTML | CSS2