Eesti Stratigraafia Komisjon (ESK)
start page |
[EST] [ENG]Eesti Geoloogia Selts
ESK »

Stratigraphic terminology

This is a brief glossary of general stratigraphic terms as well as names of global and regional stratigraphic units.

Currently this glossary is not complete and provided in Estonian only. An English version may follow; before then, please direct your questions to the members of the Estonian Commission on Stratigraphy (ESK).

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | kõik terminid
Otsi terminit (% for wildcard):


Hunnebergi lade

Tüüp ja tase: regionaalne kronostratigraafia (lade)

ingl. k. Hunneberg Stage

Indeks: BIa | O1HN

Püstitas: Tjernvik (1956)

Kuulub: Latorpi ülemlade

Suhteline vanus: Ordoviitsium

Absoluutne vanus: 483.40 → 476.40 mln a (Webby et al., 2004 (eds))

Litostratigraafilised üksused:

Joa kihistik

Viited:

Hints, L., Meidla, T., Gailite, L. I., Sarv, L. 1993. Catalogue of Ordovician Stratigraphical Units and Stratotypes of Estonia and Latvia. Estonian Acadamy of Sciences, Tallinn. p. 1-62.

Mägi, S. 1984. Характеристика страротипа онтикаской подсерии [A characterization of the type sections of the Ontika Subseries]. p. 104-112.

Jaanusson, V. 1982. Ordovician in Västergötland. Field excursion guide. IV International Symposium of the Ordovician System. Paleontological Contributions from the University of Oslo. p. 164-183.

Springis, T. K. 1974. Литостратиграфическое подразделение нижнего и среденго ордовика Западной и Централ Латвиа [The Lower and Middle Ordovician lithostratigraphical units of western and central Latvia]. Региональная геология Прибалтики [Regional Geology of the Baltic]. p. 17-26.

Männil, Ralf 1966. История развития Балтийского бассейна в ордовике [Evolution of the Baltic Basin during the Ordovician]. Valgus, Tallinn. p. 1-200.

Männil, Ralf 1963. Биостратиграфическое обоснование расчленения ордовикских отложений Западной Латвии [The biostratigraphic subdivision of the Ordovician strata in Western Latvia]. ENSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituudi Uurimused XIII. p. 41-74.


Eesti Stratigraafia Komisjon 2006-2018.
Siin lehel leiduvad materjalid on kõigile vabaks kasutamiseks vastavalt Creative Commons'i CC-BY litsentsile
XHTML | CSS2