Eesti Stratigraafia Komisjon (ESK)
start page |
[EST] [ENG]Eesti Geoloogia Selts
ESK »

Stratigraphic terminology

This is a brief glossary of general stratigraphic terms as well as names of global and regional stratigraphic units.

Currently this glossary is not complete and provided in Estonian only. An English version may follow; before then, please direct your questions to the members of the Estonian Commission on Stratigraphy (ESK).

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Otsi terminit, indeksit või üksuse ID koodi: (pimeotsinguks *):


Jõhvi alamlade

Tüüp ja tase: regionaalne kronostratigraafia (alamlade)

ingl. k. Jõhvi Substage| läti k. Jehvi| vene k. Йыхвиский

Indeks: DI |

Püstitas: Schmidt (1858)

Nime päritolu: Jõhvi, est. (E)

Kuulub: Haljala lade

Suhteline vanus: Sandby lade

Litostratigraafilised üksused Eestis:

Jõhvi kihistu

Viited:

Hints, L., Meidla, T., Gailite, L. I., Sarv, L. 1993. Католог стратонов и стратотипов ордовика Эстонии и Латвии [Catalogue of Ordovician Stratigraphical Units and Stratotypes of Estonia and Latvia]. Estonian Acadamy of Sciences, Tallinn. p. 1-62.

Põlma, L., Sarv, L., Hints, L. 1988. Литология и фауна типовых разрезов карадокского яруса в Северной Эстонии [Lithology and fauna of the type sections of the Caradoc Series in North Estonia]. Lithology and fauna of the Caradoc Series type sections in North Estonia. Valgus, Tallinn. p. 1-101.

Rõõmusoks, A. 1983. Eesti aluspõhja geoloogia. Valgus, Tallinn. p. 1-224.

Hints, L. 1979. Новые данные о распространении брахиопод в йыхвиском горизонте Северной Эстонии [New data on the distribution of brachiopods in the Jõhvi Stage of North Estonia]. p. 94-99.

Rõõmusoks, A. 1967. Стратиграфия вируской и харьюской серий (ордовик) Северной Эстонии I [Stratigraphy of the Viruan and Harjuan series (Ordovician) in Northern Estonia I]. Valgus, Tallinn. p. 1-345.

Schmidt, Fr. 1858. Untersuchungen über die Silurische Formation von Ehstland, Nord-Livland und Oesel. Arch. Naturk. Liv-, Ehst- und Kurl. 2(1), Heinrich Laakmann, Dorpat. p. 1-249.

Stratotüübid:

holostratotüüp: Kämbemäe paemurd ( m) | Rõõmusoks, 1967a | .

hüpostratotüüp: Pagari puurauk (24.90..37.25 m) | Põlma et al., 1988 | .

Eesti Stratigraafia Komisjon 2006-2020.
Siin lehel leiduvad materjalid on kõigile vabaks kasutamiseks vastavalt Creative Commons CC-BY litsentsile