Eesti Stratigraafia Komisjon (ESK)
start page |
[EST] [ENG]Eesti Geoloogia Selts
ESK »

Stratigraphic terminology

This is a brief glossary of general stratigraphic terms as well as names of global and regional stratigraphic units.

Currently this glossary is not complete and provided in Estonian only. An English version may follow; before then, please direct your questions to the members of the Estonian Commission on Stratigraphy (ESK).

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Otsi terminit, indeksit või üksuse ID koodi: (pimeotsinguks *):


Jaagarahu lade

Tüüp ja tase: regionaalne kronostratigraafia (lade)

ingl. k. Jaagarahu Stage| läti k. Jaagarahus| vene k. яагурахуский

Indeks: J2 | S1JG

Püstitas: Luha (1946)

Nime päritolu: Jaagarahu harb. (E)

Esmane lokaliteet/piirkond: Jaagarahu quarry + core

Kuulub: Alam-Silur

Suhteline vanus: Wenlock

Numbriline vanus: 427.0000 → 424.6000 mln a (Melchin et al., 2004)

Litostratigraafilised üksused Eestis:

Jugla kihid

Jaagarahu kihistu

Kesselaiu kihid

Maasi kihid

Muhu kihistu

Pangamäe kihid

Sõrve kihistu

Tagavere kihid

Vilsandi kihid

Viited:

Kaljo, D., Nestor, H. (eds) 1990. Field Meeting Estonia 1990. An Excursion Guidebook. Estonian Academy of Sciences, Tallinn. p. 1-209.

Nestor, H. 1987. Объяснительная записка к стратиграфическим схемам силурийских отложений [Ob"âsnitel'naâ zapiska k stratigrafičeskim shemam silurijskih otloženij]. Решения межведомственного стратиграфического совещания по ордовику и силуру Восточно- Европейской пл [Decisions of Interdepartmental Stratigraphic Meeting on the Ordovician and Silurian East European platform in 1984]. p. 58-112.

Einasto, R. 1981. Возрастные взаимоотношения стратотипических обнажений Яагараху, Рангамяги и Маази (средний венлок Эстонии) [On the relationship of the Jaagarahu, Pangamägi and Maasi stratotype sections (Middle Wenlockian of Estonia)]. p. 111-117.

Aaloe, Ago 1970. Яаниский горизонт [Jaani Stage]. Кальо Д. Л. (рeд). Силур Эстонии [The Silurian of Estonia]. Valgus, Tallinn. p. 243-252.

Aaloe, Ago, Mark, E., Männil, Ralf, Müürisepp, K., Orviku, K. 1960. Ülevaade Eesti aluspõhja ja pinnakatte stratigraafiast. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituut, Tallinn. p. 1-61.

Aaloe, Ago 1960. Новое в стратиграфии силура Эстонии [Some new researches on the stratigraphy of the Silurian in Estonia]. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituudi Uurimused V. p. 123-141.

Aaloe, Ago., Mark, E., Männil, Ralf, Müürisepp, K., Orviku, K. 1958. Обзор стратиграфии палеозойских и четвертичных отложений Эстонской ССР [Obzor stratigrafii paleozojskih i četvertičnyh otloženij Èstonskoj SSR]. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn. p. 1-46.

Luha, A. 1946. Eesti NSV maavarad. Rakendusgeoloogiline kokkuvõtlik ülevaade. Teaduslik Kirjandus, Tartu. p. 1-176.

Luha, A. 1932. Eesti geoloogiline koostis. Eesti Entsüklopeedia 2. p. 528-535.

Stratotüübid:

holostratotüüp: Jaagarahu murrud ( m) | | .

hüpostratotüüp: Kingissepa GI puurauk (76.90..122.30 m) | Aaloe, Ago, 1970a | Särghaua dep..

holostratotüüp: Jaagarahu puurauk (0.30..13.10 m) | Nestor, H., 1987a | Särghaua dep..

Eesti Stratigraafia Komisjon 2006-2020.
Siin lehel leiduvad materjalid on kõigile vabaks kasutamiseks vastavalt Creative Commons CC-BY litsentsile