Eesti Stratigraafia Komisjon (ESK)
start page |
[EST] [ENG]Eesti Geoloogia Selts
ESK »

Stratigraphic terminology

This is a brief glossary of general stratigraphic terms as well as names of global and regional stratigraphic units.

Currently this glossary is not complete and provided in Estonian only. An English version may follow; before then, please direct your questions to the members of the Estonian Commission on Stratigraphy (ESK).

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Otsi terminit, indeksit või üksuse ID koodi: (pimeotsinguks *):


Kaugatuma lade

Tüüp ja tase: regionaalne kronostratigraafia (lade)

ingl. k. Kaugatuma Stage| läti k. Kaugatumas| vene k. каугатумаский

Indeks: K3b | S4KG

Püstitas: Bekker (1925)

Nime päritolu: Kaugatuma vil. (E)

Esmane lokaliteet/piirkond: Kaugatuma cliff+core

Kuulub: Ülem-Silur

Suhteline vanus: Přidoli

Numbriline vanus: 418.7000 → 417.0000 mln a (Melchin et al., 2004)

Litostratigraafilised üksused Eestis:

Äigu kihid

Kaugatuma kihistu

Lõo kihid

Viited:

Kaljo, D., Nestor, H. (eds) 1990. Field Meeting Estonia 1990. An Excursion Guidebook. Estonian Academy of Sciences, Tallinn. p. 1-209.

Nestor, H. 1987. Объяснительная записка к стратиграфическим схемам силурийских отложений [Ob"âsnitel'naâ zapiska k stratigrafičeskim shemam silurijskih otloženij]. Решения межведомственного стратиграфического совещания по ордовику и силуру Восточно- Европейской пл [Decisions of Interdepartmental Stratigraphic Meeting on the Ordovician and Silurian East European platform in 1984]. p. 58-112.

Klaamann, E. 1970. Паадлаский горизонт [Paadla Stage]. Кальо Д. Л. (ред.) Силур Эстонии [The Silurian of Estonia]. Valgus, Tallinn. p. 276-286.

Luha, A. 1932. Eesti geoloogiline koostis. Eesti Entsüklopeedia 2. p. 528-535.

Bekker, H. 1925. Lühike ülevaade Eesti geoloogiast (Eozoiline ja paleozoiline ladekond). Eesti Loodus. Äratrükk koguteosest "Eesti". p. 31-61.

Stratotüübid:

holostratotüüp: Kaugatuma pank ( m) | Bekker, 1925a | .

hüpostratotüüp: Kaugatuma GI puurauk (0.60..37.20 m) | Nestor, H., 1987a | .

Eesti Stratigraafia Komisjon 2006-2020.
Siin lehel leiduvad materjalid on kõigile vabaks kasutamiseks vastavalt Creative Commons CC-BY litsentsile