Eesti Stratigraafia Komisjon (ESK)
start page |
[EST] [ENG]Eesti Geoloogia Selts
ESK »

Stratigraphic terminology

This is a brief glossary of general stratigraphic terms as well as names of global and regional stratigraphic units.

Currently this glossary is not complete and provided in Estonian only. An English version may follow; before then, please direct your questions to the members of the Estonian Commission on Stratigraphy (ESK).

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Otsi terminit, indeksit või üksuse ID koodi: (pimeotsinguks *):


Kiviõli kihistik

Tüüp ja tase: regionaalne litostratigraafia (kihistik)

ingl. k. Kiviõli Member| läti k. Kivieli| vene k. Кивиылиская

Indeks: CIc-CIIV'K | O3vvK

Püstitas: Rõõmusoks (1959)

Nime päritolu: Kiviõli, town (E)

Esmane lokaliteet/piirkond: Küttejou quarry

Kuulub: Viivikonna kihistu

Suhteline vanus: Kukruse lade

Viited:

Hints, L., Meidla, T., Gailite, L. I., Sarv, L. 1993. Католог стратонов и стратотипов ордовика Эстонии и Латвии [Catalogue of Ordovician Stratigraphical Units and Stratotypes of Estonia and Latvia]. Estonian Acadamy of Sciences, Tallinn. p. 1-62.

Männil, Ralf, Bauert, H. 1986. Строение кукерситоносной толщи CIc–CII [Geology of the kukersite-bearing beds CIc–CII]. Строение сланценосной толщи Прибалтийского бассейна горючих сланцев-кукерситов [Geology of the Kukersite-Bearing Beds of the Baltic Oil Shale Basin]. Valgus, Tallinn. p. 25-37.

Männil, Ralf, Bauert, H. 1984. Строение кукрузесуого горизонта по меридиональному профилю пересекающему Эстонское и Тапаское месторождения горючих сланцев [A meridional section of the Kukruse beds across the Estonian and Tapa kukersite shale deposits]. p. 113-119.

Oraspõld, A., Kala, E. 1980. Литология вормсиского горизонта в Эстонии [Lithology of the Vormsi Stage in Estonia]. Aluspõhja kivimite litostratigraafia ja mineraloogia. p. 51-74.

Männil, Ralf 1976. Распределение граптолоидей в карбонатных отложениях ордовика Прибалтики [Distribution of graptoloids in the Ordovician carbonate rocks of the East Baltic area]. Граптолиты и стратиграфия [Graptolites and Stratigraphy]. Academy of Sciences of Estonian SSR. Institut of Geology, Tallinn. p. 105-118.

Rõõmusoks, A. 1962. К стратиграфии харьюской серии в Эстонии [On the stratigraphy of the Harjuan Series of Estonia]. ENSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituudi Uurimused X. p. 77-85.

Rõõmusoks, A. 1960. Ордовикская система [Ordovikskaâ sistema]. Геология СССР. Том XXVIII. Эстонская ССР [Geology of USSR. Vol XXVIII. Estonian SSR]. p. 55-113.

Stratotüübid:

holostratotüüp: Küttejõu karjäär ( m) | Männil, Ralf, 1984 | .

Eesti Stratigraafia Komisjon 2006-2020.
Siin lehel leiduvad materjalid on kõigile vabaks kasutamiseks vastavalt Creative Commons CC-BY litsentsile