Eesti Stratigraafia Komisjon (ESK)
start page |
[EST] [ENG]Eesti Geoloogia Selts
ESK »

Stratigraphic terminology

This is a brief glossary of general stratigraphic terms as well as names of global and regional stratigraphic units.

Currently this glossary is not complete and provided in Estonian only. An English version may follow; before then, please direct your questions to the members of the Estonian Commission on Stratigraphy (ESK).

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | kõik terminid
Otsi terminit (% for wildcard):


Leetse kihistu

Tüüp ja tase: regionaalne litostratigraafia (kihistu)

ingl. k. Leetse Formation| läti k. Letses| vene k. Леэтсеская

Indeks: BIL | O1lt

Püstitas: Rõõmusoks (1956)

Nime päritolu: Leetse, est. (E)

Esmane lokaliteet/piirkond: Leetse cliff

Kuulub: Balti litostratigraafia (Ordoviitsium)

Suhteline vanus: Latorpi ülemlade

Sisaldab:

Iru kihistik

Klooga kihistik

Joa kihistik

Mäeküla kihistik

Viited:

Hints, L., Meidla, T., Gailite, L. I. & Sarv, L. 1993. Catalogue of Ordovician Stratigraphical Units and Stratotypes of Estonia and Latvia. Estonian Acadamy of Sciences, Tallinn. p. 1-62.

Mägi, S., Viira, V. & Aru, H. 1989. On the correlation of the Tremadocian and Arenigian boundary beds in the East Baltic. p. 63-67.

Mägi, S. 1987. Ордовик. Латорпский горизонт. Волховский горизонт. Кундаский горизонт. [Ordovician. Latorp Stage. Volkhov Stage. Kunda Stage.]. Геология и полезные ископаемые Раквереского фосфоритоносного района. Pед: Пуура. В. В. [Geology and mineral resources of the Rakvere phosphorite-bearing area. Ed: Puura, V.]. Valgus, Tallinn. p. 39-44.

Rõõmusoks, A. 1956. Биостратиграфическое расчленение ордовика Эстонской ССР. [The biostratigraphic subdivision of the Ordovician strata in Estonia]. p. 9-29.

Stratotüübid:

holostratotüüp: Leetse pank ( m) | Rõõmusoks, 1956a | .

Eesti Stratigraafia Komisjon 2006-2018.
Siin lehel leiduvad materjalid on kõigile vabaks kasutamiseks vastavalt Creative Commons'i CC-BY litsentsile
XHTML | CSS2