Eesti Stratigraafia Komisjon (ESK)
start page |
[EST] [ENG]Eesti Geoloogia Selts
ESK »

Stratigraphic terminology

This is a brief glossary of general stratigraphic terms as well as names of global and regional stratigraphic units.

Currently this glossary is not complete and provided in Estonian only. An English version may follow; before then, please direct your questions to the members of the Estonian Commission on Stratigraphy (ESK).

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | kõik terminid
Otsi terminit (% for wildcard):


Peetri kihistik

Tüüp ja tase: regionaalne litostratigraafia (kihistik)

ingl. k. Peetri Member| läti k. Petri| vene k. Пеэтриская

Püstitas: Grigelis (1978)

Nime päritolu: Peetri, vil. (E)

Esmane lokaliteet/piirkond: Inclinal pit on Petri Hill

Kuulub: Viivikonna kihistu

Suhteline vanus: Kukruse lade

Viited:

Hints, L., Meidla, T., Gailite, L. I. & Sarv, L. 1993. Catalogue of Ordovician Stratigraphical Units and Stratotypes of Estonia and Latvia. Estonian Acadamy of Sciences, Tallinn. p. 1-62.

Hints, L. & Nõlvak, J. 1990. Locality 2:1. Peetri hill. Field Meeting Estonia 1990. An Excursion Guidebook. Eds: Kaljo, D. & Nestor, H.. Est. Acad. Sci., Tallinn. p. 128-131.

Põlma, L., Sarv, L. & Hints, L. 1988. Литология и фауна типовых разрезов карадокского яруса в Северной Эстонии [Lithology and fauna of the Caradoc Series type sections in North Estonia]. Valgus, Tallinn. p. 1-101.

Männil, Ralf & Saadre, T. 1986. Aseri Stage. Lasnamägi and Uhaku Stages. Kukruse Stage. Idavere Stage.. Геология и полезные ископаемые Раквереского фосфоритоносного района. Пуура, В. (ред.) [Geology and mineral resources of the Rakvere phosphorite-bearing area. Ed: Puura, V.]. Valgus, Tallinn. p. 44-56.

Männil, Ralf 1984. О стратиграфической схеме расчленения кукрузеского горизонта в стратотипической области. [On the stratigraphic subdivision of the Kukruse Stage in the stratotype area]. p. 46-54.

Reshenya … 1978. Решения межведомственного регионального стратиграфического совещания по разработке унифицированных стратиграфических схем Прибалтики 1976 г. [Resolution of the interdepartmental regional stratigraphical conference on the elaboration of the unified stratigraphical schemes for East Baltic, 1976]. Литовский НИГРИ, Ленинград. p. 1-85.

Stratotüübid:

holostratotüüp: Peetri kõviku kaldšaht ( m) | | .

holostratotüüp: ( m) | Männil, Ralf, 1984 | Inclinal pit on Peetri Hill.

Eesti Stratigraafia Komisjon 2006-2018.
Siin lehel leiduvad materjalid on kõigile vabaks kasutamiseks vastavalt Creative Commons'i CC-BY litsentsile
XHTML | CSS2