Estonian Commission on Stratigraphy
avalehekülg |
[EST] [ENG]Eesti Geoloogia Selts
ESK » Balti Stratigraafia Assotsiatsioon

Balti Stratigraafia Assotsiatsioon

Balti riikide koostöö regionaalse stratigraafia vallas algas juba aastal 1969, kui asutati Balti Regionaalne Stratigraafia Komitee (BRSK). 1970–1980ndail korraldati palju kokkusaamisi, töötubasid ja väliekskursioone. BRSK omas suurt rolli stratigraafilise teadustöö tutvustamisel endises Nõukogude Liidus, arendati stratigraafilisi skeeme Balti regiooni ja Loode Venemaa geoloogilise kaardistamise jaoks.

Seoses Balti riikide iseseisvuspüüetega muudeti BRSK 16. oktoobril 1990 vähem formaalseks asutuseks — Balti Stratigraafia Assotsiatsiooniks (BSA), mis ühendas Eesti, Läti ja Leedu stratigraafia komisjone. Loode Venemaa stratigraafia komisjon liitus BSAga aastal 2003.

Üks peamisi BSA tegevusi on olnud regionaalsele geoloogiale ja stratigraafiale pühendatud teaduskonverentside korraldamine. Konverentsid on toimunud Tallinnas (1991, 1996, 2008), Vilniuses (1993, 2002, 2014), Riias (1999, 2011) ja Peterburis (2005).

Eesti Stratigraafia Komisjon 2006-2018.
Siin lehel leiduvad materjalid on kõigile vabaks kasutamiseks vastavalt Creative Commons'i CC-BY litsentsile
XHTML | CSS2