Estonian Commission on Stratigraphy
avalehekülg |
[EST] [ENG]Eesti Geoloogia Selts
ESK » Eesti stratigraafia

Eesti stratigraafia

Seni viimane terviklik käsitlus Eesti stratigraafiast (sealhulgas eri ajastute stratigraafilist liigestatust peegeldavad skeemid) on esitatud väljaandes: Raukas, A., Teedumäe, A. 1997. Geology and Mineral Resources of Estonia. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn. 436 lk. ISBN 9985-50-185-3. Elektrooniline versioon: sarv.gi.ee/geology.

 

Eestis esindatud ajastute stratigraafilised skeemid on kättesaadavad:

Eesti geoloogilisel kaardistamisel kasutatav legend on leitav Maa-ameti kodulehelt:

http://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Geoloogilised-andmed/Geoloogiline-baaskaart-p39.html

Üldistatud kaardistatavate kivimikehade skeem: http://geoportaal.maaamet.ee/docs/geoloogia/Eesti_aluspohi.png

 


Hüdrostratigraafia

Eesti Stratigraafia Komisjon 2006-2018.
Siin lehel leiduvad materjalid on kõigile vabaks kasutamiseks vastavalt Creative Commons'i CC-BY litsentsile
XHTML | CSS2