Estonian Commission on Stratigraphy
avalehekülg |
[EST] [ENG]Eesti Geoloogia Selts
ESK »

Stratigraafia terminoloogia

Käesolev lühike sõnastik on väljavõte Prof. Madis Rubeli eestindatud rahvusvahelisest stratigraafia juhisest (Originaal: M.A. Murphy and A. Salvador (eds.). International Stratigraphic Guide. Abbreviated version. Episodes, 2000). Inglisekeelne stratigraafia juhis, sh. põhiterminite seletused ja ülevaade stratigraafilisest protseduurist, on kättesaadav ka Rahvusvahelise Stratigraafia Komisjoni kodulehel (www.stratigraphy.org).

Lisaks üldterminitele on sõnastikus esindatud ka infot konkreetsete stratigraafiliste üksuste kohta, kuid see nimekiri ei ole veel täielik ning võib sisaldada vigu ja ebatäpsusi.

Siinsed üldterminid on juba aastaid olnud aluseks geoloogiatudengite õpetamisel ning leidnud laialdast rakendust teadustöös. Siiski ei ole see veel ESK poolt täies mahus heaks kiidetud vaid tehtud kättesaadavaks eelkõige võimalike vigade ja puuduste leidmiseks. Kõik kommentaarid ja küsimused stratigraafia terminoloogia alal on teretulnud).

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Otsi terminit, indeksit või üksuse ID koodi: (pimeotsinguks *):


Mosseni kihistu

Tüüp ja tase: regionaalne litostratigraafia (kihistu)

ingl. k. Mossen Formation| läti k. Mosseno| vene k. Моссенская

Püstitas: Skoglund (1963)

Kuulub: Balti litostratigraafia (Ordoviitsium)

Suhteline vanus: Harju ladestik

Sisaldab:

Priekule kihistik

Plunge kihistik

Viited:

Hints, L., Meidla, T., Gailite, L. I., Sarv, L. 1993. Католог стратонов и стратотипов ордовика Эстонии и Латвии [Catalogue of Ordovician Stratigraphical Units and Stratotypes of Estonia and Latvia]. Estonian Acadamy of Sciences, Tallinn. p. 1-62.

Ulst, R., Gailite, L., Springis, T. K. 1970. Lithostratigraphy of the Ordovician deposits of Latvia. Мат.-ы III конф. геологов Прибалтики и Белоруссии [Мат.-ы III конф. геологов Прибалтики и Белоруссии]. p. 77-79.

Männil, Ralf, Põlma, L., Hints, L. 1968. Стратиграфия вируских и харюских отложений (ордовик) Средней Прибалтики [Stratigraphy of the Viru and Harju series (Ordovician) of the Central East Baltic area]. Стратиграфия нижнего палеозоя Прибалтики и корреляация с другими регионами. Григялис А. А. (ред.) [Stratigraphy of the Baltic Lower Paleozoic and its correlation with other areas]. Mintis, Vilnius. p. 81-110.

Männil, Ralf 1966. История развития Балтийского бассейна в ордовике [Evolution of the Baltic Basin during the Ordovician]. Valgus, Tallinn. p. 1-200.

Skoglund, R. 1963. Uppermost Viruan and Lower Harjuan (Ordovician) stratigraphy of Västergötland, and Lower Harjuan graptolite faunas of Central Sweden. p. 1-55.

Eesti Stratigraafia Komisjon 2006-2020.
Siin lehel leiduvad materjalid on kõigile vabaks kasutamiseks vastavalt Creative Commons CC-BY litsentsile