Estonian Commission on Stratigraphy
avalehekülg |
[EST] [ENG]Eesti Geoloogia Selts
ESK »

Stratigraafia terminoloogia

Käesolev lühike sõnastik on väljavõte Prof. Madis Rubeli eestindatud rahvusvahelisest stratigraafia juhisest (Originaal: M.A. Murphy and A. Salvador (eds.). International Stratigraphic Guide. Abbreviated version. Episodes, 2000). Inglisekeelne stratigraafia juhis, sh. põhiterminite seletused ja ülevaade stratigraafilisest protseduurist, on kättesaadav ka Rahvusvahelise Stratigraafia Komisjoni kodulehel (www.stratigraphy.org).

Lisaks üldterminitele on sõnastikus esindatud ka infot konkreetsete stratigraafiliste üksuste kohta, kuid see nimekiri ei ole veel täielik ning võib sisaldada vigu ja ebatäpsusi.

Siinsed üldterminid on juba aastaid olnud aluseks geoloogiatudengite õpetamisel ning leidnud laialdast rakendust teadustöös. Siiski ei ole see veel ESK poolt täies mahus heaks kiidetud vaid tehtud kättesaadavaks eelkõige võimalike vigade ja puuduste leidmiseks. Kõik kommentaarid ja küsimused stratigraafia terminoloogia alal on teretulnud).

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Otsi terminit, indeksit või üksuse ID koodi: (pimeotsinguks *):


Ohesaare lade

Tüüp ja tase: regionaalne kronostratigraafia (lade)

ingl. k. Ohesaare Stage| läti k. Ohesāres| vene k. охесаареский

Indeks: K4 | S4OH

Püstitas: Bekker (1925)

Nime päritolu: Ohesaare vil. (E)

Esmane lokaliteet/piirkond: Ohesaare cliff

Kuulub: Ülem-Silur

Suhteline vanus: Přidoli

Numbriline vanus: 417.0000 → 416.0000 mln a (Melchin et al., 2004)

Litostratigraafilised üksused Eestis:

Gārzde kihid

Kaavi kihistik

Lūžni kihid

Ohesaare kihistu

Tārgale kihistu

Venzava kihid

Viited:

Nestor, H. 1987. Объяснительная записка к стратиграфическим схемам силурийских отложений [Ob"âsnitel'naâ zapiska k stratigrafičeskim shemam silurijskih otloženij]. Решения межведомственного стратиграфического совещания по ордовику и силуру Восточно- Европейской пл [Decisions of Interdepartmental Stratigraphic Meeting on the Ordovician and Silurian East European platform in 1984]. p. 58-112.

Mark-Kurik, E., Märss, T. 1976. О распределении окаменелостей в обнажениии Охесааре [Kivististe levikust Ohesaare paljandis]. Geoloogilised märkmed 3. Looduseuurijate Selts, Tallinn. p. 48-54.

Klaamann, E. 1970. Паадлаский горизонт [Paadla Stage]. Кальо Д. Л. (ред.) Силур Эстонии [The Silurian of Estonia]. Valgus, Tallinn. p. 276-286.

Orviku, Karl 1934. Sõrve. Loodus ja inimene. Eesti, VI. Saaremaa. p. 62-90.

Hoppe, K.-H. 1931. Die Coelolepiden und Acanthodier des Obersilurs der Insel Ösel. Ihre Paläobiologie und Paläontologie. p. 35-94.

Bekker, H. 1925. Lühike ülevaade Eesti geoloogiast (Eozoiline ja paleozoiline ladekond). Eesti Loodus. Äratrükk koguteosest "Eesti". p. 31-61.

Stratotüübid:

holostratotüüp: Ohesaare pank ( m) | Bekker, 1925a | .

Eesti Stratigraafia Komisjon 2006-2020.
Siin lehel leiduvad materjalid on kõigile vabaks kasutamiseks vastavalt Creative Commons CC-BY litsentsile