Eesti Stratigraafia Komisjon (ESK)
start page |
[EST] [ENG]Eesti Geoloogia Selts
ESK »

Stratigraphic terminology

This is a brief glossary of general stratigraphic terms as well as names of global and regional stratigraphic units.

Currently this glossary is not complete and provided in Estonian only. An English version may follow; before then, please direct your questions to the members of the Estonian Commission on Stratigraphy (ESK).

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Otsi terminit, indeksit või üksuse ID koodi: (pimeotsinguks *):


Jaani lade

Tüüp ja tase: regionaalne kronostratigraafia (lade)

ingl. k. Jaani Stage| läti k. Jāni| vene k. яаниский

Sünonüümid jm nimekujud:

Jaani marl () |

Indeks: J1 | S1JN

Püstitas: Luha (1930)

Nime päritolu: Jaani church (E)

Esmane lokaliteet/piirkond: Sea shore at Jaani church

Kuulub: Alam-Silur

Suhteline vanus: Sheinwoodi lade

Numbriline vanus: 428.2000 → 427.0000 mln a (Melchin et al., 2004)

Litostratigraafilised üksused Eestis:

Anelema kihistu

Jaani kihistu

Mustjala kihistik

Ninase kihistik

Paramaja kihistik

Tõlla kihid

Viited:

Kaljo, D., Nestor, H. (eds) 1990. Field Meeting Estonia 1990. An Excursion Guidebook. Estonian Academy of Sciences, Tallinn. p. 1-209.

Nestor, H. 1987. Объяснительная записка к стратиграфическим схемам силурийских отложений [Ob"âsnitel'naâ zapiska k stratigrafičeskim shemam silurijskih otloženij]. Решения межведомственного стратиграфического совещания по ордовику и силуру Восточно- Европейской пл [Decisions of Interdepartmental Stratigraphic Meeting on the Ordovician and Silurian East European platform in 1984]. p. 58-112.

Aaloe, Ago, Kaljo, D., Klaamann, E., Nestor, H., Einasto, R. 1976. Стратиграфическая схема силура Эстонии [Stratigraphical classification of the Estonian Silurian]. p. 38-45.

Aaloe, Ago 1970. Яаниский горизонт [Jaani Stage]. Кальо Д. Л. (рeд). Силур Эстонии [The Silurian of Estonia]. Valgus, Tallinn. p. 243-252.

Aaloe, Ago 1961. Стратиграфия яаниского горизонта (J1) силура Эстонии. [Stratigraphy of the Jaani stage (J1), Silurian, Estonia]. ENSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituudi Uurimused VI. p. 13-28.

Luha, A. 1930. Über Ergebnisse stratigraphischer Untersuchungen im Gebiete der Saaremaa-(Ösel-) Schichten in Eesti (Unterösel und Eurypterusschichten). p. 1-18.

Stratotüübid:

holostratotüüp: Jaani rand ( m) | Aaloe, Ago, 1970a | Kas saab lugeda holostratotüübiks?.

lektostratotüüp: Paramaja pank ( m) | Nestor, H., 1987a | .

Eesti Stratigraafia Komisjon 2006-2020.
Siin lehel leiduvad materjalid on kõigile vabaks kasutamiseks vastavalt Creative Commons CC-BY litsentsile