Eesti Stratigraafia Komisjon (ESK)
start page |
[EST] [ENG]Eesti Geoloogia Selts
ESK »

Stratigraphic terminology

This is a brief glossary of general stratigraphic terms as well as names of global and regional stratigraphic units.

Currently this glossary is not complete and provided in Estonian only. An English version may follow; before then, please direct your questions to the members of the Estonian Commission on Stratigraphy (ESK).

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Otsi terminit (* for wildcard):


Paroveja kihistu

Tüüp ja tase: regionaalne litostratigraafia (kihistu)

ingl. k. Paroveja Formation| läti k. Parovėjos| vene k. Паровейская

Püstitas: Lapinskas (1968)

Nime päritolu: Parovėja, vil. (Lithuania)

Kuulub: Balti litostratigraafia (Ordoviitsium)

Suhteline vanus: Pirgu lade

Viited:

Sidaravičiene, N. (comp) 1999. Lithuanian Stratigraphic Units. Geological Survey of Lithuania, Vilnius. p. .

Hints, L., Meidla, T., Gailite, L. I., Sarv, L. 1993. Catalogue of Ordovician Stratigraphical Units and Stratotypes of Estonia and Latvia. Estonian Acadamy of Sciences, Tallinn. p. 1-62.

Ulst, R., Gailite, L., Yakovleva, V. 1982. Ордовик Латвии [Ordovician of Latvia]. Zinatne, Riia. p. 1-294.

Lapinskas, P. P. 1970. Литостратиграфическое расчеленение верхнеордовикских-нижнесилурийских (?) отложений запада Южной Прибалтики [Lithostratigraphical subdivision of the Upper Ordovician and Lower Silurian (?) deposits of the western part of the South Baltic area]. Палеонтология и стратиграфия Прибалтики и Белоруссии, Сборник II [Palaeontology and Stratigraphy of the Baltic and the Byelorussia. Number II]. Mintis, Vilnius. p. 297-314.

Lapinskas, P. P. 1968. Литостратиграфия верхнеордовикских-нижнесилурийских отложений запада Южной Прибалтики [Lithostratigraphic complexes of the Upper Ordovician - Lower Silurian deposits in the western part of the South Baltic]. Стратиграфия нижнего палэозоя Прибалтики и корреляция ц другими регионами. Григялис А. А. (ред.) [Stratigraphy of the Baltic Lower Paleozoic and its correlation with other areas]. Mintis, Vilnius. p. 155-169.

Stratotüübid:

holostratotüüp: Paroveja 9 puurauk (775.60..795.90 m) | Lapinskas, 1968 | .

neostratotüüp: Likenai 396 puurauk (797.40..817.00 m) | Sidaravičiene, 1999 | Neostratotüübi püstitaja nimi pole selles teoses selgelt välja toodud..


Eesti Stratigraafia Komisjon 2006-2020.
Siin lehel leiduvad materjalid on kõigile vabaks kasutamiseks vastavalt Creative Commons CC-BY litsentsile