Eesti Stratigraafia Komisjon (ESK)
start page |
[EST] [ENG]Eesti Geoloogia Selts
ESK »

Stratigraphic terminology

This is a brief glossary of general stratigraphic terms as well as names of global and regional stratigraphic units.

Currently this glossary is not complete and provided in Estonian only. An English version may follow; before then, please direct your questions to the members of the Estonian Commission on Stratigraphy (ESK).

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Otsi terminit, indeksit või üksuse ID koodi: (pimeotsinguks *):


Maardu kihistik

Tüüp ja tase: regionaalne litostratigraafia (kihistik)

ingl. k. Maardu Member| läti k. Mardu| vene k. Маардуская

Indeks: AIIK'M | O1klM

Püstitas: Müürisepp (1958)

Nime päritolu: Maardu, vil. (E)

Esmane lokaliteet/piirkond: Maardu quarry

Kuulub: Kallavere kihistu

Viited:

Hints, L., Meidla, T., Gailite, L. I., Sarv, L. 1993. Католог стратонов и стратотипов ордовика Эстонии и Латвии [Catalogue of Ordovician Stratigraphical Units and Stratotypes of Estonia and Latvia]. Estonian Acadamy of Sciences, Tallinn. p. 1-62.

Heinsalu, H., Raudsep, R. 1992. О двух подходах к стратиграфическому расчленению тремадокских отложений Северной Эстонии [On two possible stratigraphical subdivisions of the Tremadocian deposits of northern Estonia]. Геология ракушечных фосфоритов Прибалтики. Pед: Хейнсалу Х. Н. [Geology of shelly phosphorites of Baltic Basin]. Eesti Teaduste Akadeemia, Geoloogia Instituut, Tallinn. p. 106-114.

Heinsalu, H. 1990. Loc. 1:1. Ülgase outcrop. Loc. 1:2. Maardu quarry. Loc. 1:3. Suhkrumägi outcrop. Field Meeting Estonia 1990. An Excursion Guidebook. Estonian Academy of Sciences, Tallinn. p. 121-124.

Mens, K., Viira, V., Paalits, I., Puura, I. 1989. Cambrian-Ordovician boundary beds at Mäekalda, Tallinn, North Estonia. p. 101-111.

Popov, L. E., Sergejeva, S. P., Khazanovitch, K. K. 1989. Biostratigrafičeskoe rasčlenenie. Опорные разрезы и стратиграфия кембро-ордовикской фосфоритоносной оболовой толщи на северо-западе Русской платформы [The key sections and stratigraphy of the phosphate-bearing Obolus beds on the north-east of Russian platform]. Nauka, Leningrad. p. 85-95.

Kaljo, D., Heinsalu, H., Mens, K., Puura, I., Viira, V. 1988. Cambrian-Ordovician Boundary beds at Tõnismägi, Tallinn, North Estonia. p. 457-463. [DOI:10.1017/S001675680001308X]

Heinsalu, H. 1987. Литостратиграфическое расчленение тремадокских отложений Северной Эстонии [Lithostratigraphical subdivision of Tremadoc deposits of North Estonia]. p. 66-78.

Heinsalu, H., Viira, V., Mens, K., Oja, T., Puura, I. 1987. Кембрийско-ордовикские пограничные отложения разреза Юлгазе, Северная Эстония (неостратотип маардуской пачки) [The section of the Cambrian-Ordovician boundary beds in Ülgase, northern Estonia]. p. 154-165.

Heinsalu, H. 1981. Литология фосфатоносных отложений тремадока Северной Эстонии [Lithology of the phosphorite-bearing Tremadocian deposits in North Estonia]. Kandidaaditöö. p. 1-231.

Müürisepp, K. 1960. Литостратиграфия пакерортского горизонта в Эстонской ССР по данным обнажений [Lithostratigraphy of the Pakerort Formation in Estonia based on the outcrop data]. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituudi Uurimused V. p. 37-44.

Müürisepp, K. 1958. Литостратиграфия пакерортского горизонта в Эстонской ССР [Lithostratigraphy of the Pakerort Stage in Estonia]. Abstracts of the scientific session dedicated to the 50th anniversary of death of the Academician F. Schmidt. Eesti NSV TA Geoloogia Instituut, Tallinn. p. 28-30.

Müürisepp, K. 1958. Характеристика нижней границы пакерортского горизонта от мыса Пакерорт до реки Сясь [Die Beshaffenheit der unteren Grenze der Packerort-Stufe von Packerort bis zum Sjass-Fluss]. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituudi Uurimused III. p. 55-80.

Stratotüübid:

holostratotüüp: Maardu karjäär ( m) | Loog & Kivimägi, 1968 | .

neostratotüüp: Ülgase paljand ( m) | Heinsalu, H. et al., 1987 | .

Eesti Stratigraafia Komisjon 2006-2020.
Siin lehel leiduvad materjalid on kõigile vabaks kasutamiseks vastavalt Creative Commons CC-BY litsentsile