Eesti Stratigraafia Komisjon (ESK)
start page |
[EST] [ENG]Eesti Geoloogia Selts
ESK »

Stratigraphic terminology

This is a brief glossary of general stratigraphic terms as well as names of global and regional stratigraphic units.

Currently this glossary is not complete and provided in Estonian only. An English version may follow; before then, please direct your questions to the members of the Estonian Commission on Stratigraphy (ESK).

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Otsi terminit, indeksit või üksuse ID koodi: (pimeotsinguks *):


Ninase kihistik

ingl. k. Ninase Member

Tüüp ja taseregionaalne litostratigraafia (kihistik)
Staatusformaalne standard
AutorAaloe (1960)
IndeksJ1P'N
IndeksS2jn
Sünonüümid
Nime päritoluNinase vil (E)
Esmane lokaliteet/piirkondNinase cliff
KuulubJaani kihistu
Sisaldab
Seotud üksused
Suhteline vanusJaani lade
Lisainfohs: Mustjala core 35.5- 49.6 m. (28)- Särghaua dep.
eMaapõu ID330

Stratotüübid

holostratotüüp: Ninase pank ( m) | | .

hüpostratotüüp: Mustjala puurauk (35.50..49.60 m) | Aaloe, Ago, 1970a | Särghaua dep..

Viited

Nestor, H. 1987. Объяснительная записка к стратиграфическим схемам силурийских отложений [Ob"âsnitel'naâ zapiska k stratigrafičeskim shemam silurijskih otloženij]. Решения межведомственного стратиграфического совещания по ордовику и силуру Восточно- Европейской пл [Decisions of Interdepartmental Stratigraphic Meeting on the Ordovician and Silurian East European platform in 1984]. p. 58-112.

Einasto, R., Kala, E., Perens, H. 1976. О распространении ниназеской пачки в восточной части о-ва Сааремаа [The Ninase Member in the east of Saaremaa]. Geoloogilised märkmed 3. Looduseuurijate Selts, Tallinn. p. 61-65.

Aaloe, Ago 1970. Яаниский горизонт [Jaani Stage]. Кальо Д. Л. (рeд). Силур Эстонии [The Silurian of Estonia]. Valgus, Tallinn. p. 243-252.

Aaloe, Ago 1961. Стратиграфия яаниского горизонта (J1) силура Эстонии. [Stratigraphy of the Jaani stage (J1), Silurian, Estonia]. ENSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituudi Uurimused VI. p. 13-28.

Aaloe, Ago 1960. Новое в стратиграфии силура Эстонии [Some new researches on the stratigraphy of the Silurian in Estonia]. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituudi Uurimused V. p. 123-141.

Eesti Stratigraafia Komisjon 2006-2022.
Siin lehel leiduvad materjalid on kõigile vabaks kasutamiseks vastavalt Creative Commons CC-BY litsentsile