Eesti Stratigraafia Komisjon (ESK)
start page |
[EST] [ENG]Eesti Geoloogia Selts
ESK »

Stratigraphic terminology

This is a brief glossary of general stratigraphic terms as well as names of global and regional stratigraphic units.

Currently this glossary is not complete and provided in Estonian only. An English version may follow; before then, please direct your questions to the members of the Estonian Commission on Stratigraphy (ESK).

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Otsi terminit, indeksit või üksuse ID koodi: (pimeotsinguks *):


Revuonas kihistik

ingl. k. Revuona Member

Tüüp ja taseregionaalne litostratigraafia (kihistik)
Staatusformaalne standard
AutorLapinskas (1967)
Sünonüümid
Nime päritoluRėvuona, river (Lithuania)
Sisaldab
Seotud üksused
Suhteline vanusVormsi lade
eMaapõu ID443

Stratotüübid

holostratotüüp: Prienai 3 puurauk (653.00..658.70 m) | Sidaravičiene, 1999 | Stratotüübi püstitaja nimi pole selles teoses selgelt välja toodud..

neostratotüüp: Svedasai 252 puurauk (604.50..608.10 m) | Sidaravičiene, 1999 | Neostratotüübi püstitaja nimi pole selles teoses selgelt välja toodud..

Viited

Sidaravičiene, N. (comp) 1999. Стратиграфические подразделения Литвы [Lithuanian Stratigraphic Units]. Geological Survey of Lithuania, Vilnius. p. .

Hints, L., Meidla, T., Gailite, L. I., Sarv, L. 1993. Католог стратонов и стратотипов ордовика Эстонии и Латвии [Catalogue of Ordovician Stratigraphical Units and Stratotypes of Estonia and Latvia]. Estonian Acadamy of Sciences, Tallinn. p. 1-62. PDF

Ulst, R., Gailite, L., Yakovleva, V. 1982. Ордовик Латвии [Ordovik Latvii]. Zinatne, Riia. p. 1-294. PDF

Gailite, L., Ulst, R. 1972. Предварительные данные о подразделении ордовика в разрезе скв. Лудза (Восточная Латвия) [Preliminary data on the Ordovician subdivisions of the Ludza core (Eastern Latvia)]. Региональная геология Прибалтики и Белоруссии [Regional Geology of the Baltic States and Belarus]. Zinatne, Riga. p. 194-197.

Lapinskas, P. P. 1967. Литология и фации верхнеордовикских и нижнесилурийских (лландоверийских) отложений Южной Прибалтики. [Lithology and facies of Upper Ordovician and Lower Silurian (Llandoverian) deposits of southern East Baltic]. Автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. геол.- мин. наук.. p. 1 -19.

Eesti Stratigraafia Komisjon 2006-2022.
Siin lehel leiduvad materjalid on kõigile vabaks kasutamiseks vastavalt Creative Commons CC-BY litsentsile