Eesti Stratigraafia Komisjon (ESK)
start page |
[EST] [ENG]Eesti Geoloogia Selts
ESK »

Stratigraphic terminology

This is a brief glossary of general stratigraphic terms as well as names of global and regional stratigraphic units.

Currently this glossary is not complete and provided in Estonian only. An English version may follow; before then, please direct your questions to the members of the Estonian Commission on Stratigraphy (ESK).

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | kõik terminid
Otsi terminit (% for wildcard):


Taučionys kihistu

Tüüp ja tase: regionaalne litostratigraafia (kihistu)

ingl. k. Taučionys beds| läti k. Taučionių| vene k. Таученская

Püstitas: Paškevičius (1968)

Nime päritolu: Taučionys, village (Lithuania)

Kuulub: Balti litostratigraafia (Ordoviitsium)

Suhteline vanus: Pirgu lade

Viited:

Sidaravičiene, N. (comp) 1999. Lithuanian Stratigraphic Units. Geological Survey of Lithuania, Vilnius. p. .

Hints, L., Meidla, T., Gailite, L. I. & Sarv, L. 1993. Catalogue of Ordovician Stratigraphical Units and Stratotypes of Estonia and Latvia. Estonian Acadamy of Sciences, Tallinn. p. 1-62.

Nõlvak, J., Meidla, T. & Hints, L. 1989. The Taučionys Formation (Holorhynchus beds) in the Iljinskoje boring (Pskov district).. p. 88-93.

Ulst, R., Gailite, L. & Yakovleva, V. 1982. Ордовик Латвии [Ordovician of Latvia]. Zinatne, Riia. p. 1-294.

Paškevičius, J. 1968. Биостратиграфия и корреляция силурийских терригенных и карбонатных отложений Южной Прибалтики [Biostratigraphy and correlation of the Silurian terrigenous and carbonaceous formations of the Southern Baltics]. Стратиграфия нижнего палеозоя Прибалтики и корреляция с другими регионами. Григялис А. А. (ред.). [Stratigraphy of the Baltic Lower Paleozoic and its correlation with other areas]. Минтис, Вильнюс. p. 250-272.

Männil, Ralf 1966. История развития Балтийского бассейна в ордовике [Evolution of the Baltic Basin during the Ordovician]. Valgus, Tallinn. p. 1-200.

Stratotüübid:

neostratotüüp: Svedasai 252 puurauk (540.60..548.00 m) | Lashkov et al., 1984 | .

stratotüüp (täpsustamata): Ukmerge 10 puurauk (500.20..508.20 m) | Sidaravičiene, 1999 | .

määratlemata: Taučionys 49 puurauk (381.50..387.00 m) | Sidaravičiene, 1999 | Parastratotüübi püstitaja nimi pole selles teoses täpselt välja toodud..

Eesti Stratigraafia Komisjon 2006-2018.
Siin lehel leiduvad materjalid on kõigile vabaks kasutamiseks vastavalt Creative Commons'i CC-BY litsentsile
XHTML | CSS2