Eesti Stratigraafia Komisjon (ESK)
start page |
[EST] [ENG]



Eesti Geoloogia Selts
ESK »

Stratigraphic terminology

This is a brief glossary of general stratigraphic terms as well as names of global and regional stratigraphic units.

Currently this glossary is not complete and provided in Estonian only. An English version may follow; before then, please direct your questions to the members of the Estonian Commission on Stratigraphy (ESK).

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Otsi terminit (* for wildcard):

Intervalltsoon
(i) Definitsioon. Kahe määratletud biotaseme vahel asuv kivistisi sisaldav kihtide hulk. Niisugune tsoon ei ole iseenesest veel mõne taksoni esinemistsoon, ta on defineeritud ja määratud ainuüksi teda piiravate biotasemetega (joonis 3).
Süvalasumusega stratigraafilistel töödel, kus kihid läbitakse algusest lõpuni ja paleontoloogilised määrangud on enamasti antud puuraugumaterjali põhjal (võimalik on proovide ?saastumine? eelnevalt puuritud kivimite uuesti ringlussse mineku või puuraugu seinast lahtipudenemise tõttu), defineeritakse intervalltsoon kahe taksoni kõrgeima teadaoleva esinemise (allapoole esmaesinemise) vahelise stratigraafilise lõiguna (joonis 4). Seda intervalltsoonide tüüpi on nimetatud ka ?viimase esinemise tsooniks?, ehkki korrektsemaks terminiks on ?kõige ülemise esinemise tsoon?. Ka intervalltsoon, mis on defineeritud kui stratigraafiline lõik kahe määratletud taksoni kõige alumisema esinemise vahel (?kõige alumisema esinemise tsoon?), on süvalasumusega töödel üsna kasulik vahend.
(ii) Piirid. Intervalltsooni piirid defineeritakse selleks valitud biotasemetega.
(iii) Nimi. Intervalltsoonile antud nimi võib olla tuletatud piiritasemete nimest, kusjuures alumise piiri nimi eelneb ülemisele (nt Globigerinoides sicanus-Orbulina suturalis intervalltsoon). Intervalltsooni definitsioonis on soovitav määratleda piiravate biotasemete valikukriteeriumid, näiteks kõige alumisem esinemine, kõige ülemisem esinemine jne. Ülaltoodud nimevariantide alternatiiviks on intervalltsooni nimes ainult ühe taksoni nime näitamine. See takson peaks olema antud tsooni tavakomponent, kuigi mitte kohustuslikult piirduma ainult temaga.

Holotseen

Tüüp ja tase: globaalne kronostratigraafia (ladestik)

ingl. k. Holocene

Indeks: Q2 | IV

Kuulub: Kvaternaar

Absoluutne vanus: 0.01 → 0.00 mln a ()


Idavere alamlade

Tüüp ja tase: regionaalne kronostratigraafia (alamlade)

ingl. k. Idavere Substage| läti k. Idaveres| vene k. Идавереский

Indeks: CIII |

Püstitas: Schmidt (1881)

Nime päritolu: Idavere, est. (E)

Esmane lokaliteet/piirkond: Idavere quarry

Kuulub: Haljala lade

Suhteline vanus: Sandby lade

Sisaldab:

Ojamaa alamlade

Shundorovo alamlade

Litostratigraafilised üksused:

Tatruse kihistu

Vasavere kihistu

Viited:

Hints, L., Meidla, T., Gailite, L. I., Sarv, L. 1993. Catalogue of Ordovician Stratigraphical Units and Stratotypes of Estonia and Latvia. Estonian Acadamy of Sciences, Tallinn. p. 1-62.

Sarv, L., Põlma, L. 1989. Характеристика стратотипического обнажения среднеордовикского идавереского горизонта [The type locality of the Middle Ordovician Idavere Regional Stage]. p. 14-21.

Põlma, L., Sarv, L., Hints, L. 1988. Литология и фауна типовых разрезов карадокского яруса в Северной Эстонии [Lithology and fauna of the type sections of the Caradoc Series in North Estonia]. Lithology and fauna of the Caradoc Series type sections in North Estonia. Valgus, Tallinn. p. 1-101.

Rõõmusoks, A. 1970. Стратиграфия вируской и харьюской серий (ордовик) Северной Эстонии, I [Stratigraphy of the Viruan Series (Middle Ordovician) in Northern Estonia, I]. Valgus, Tallinn. p. 1-346.

Rõõmusoks, A. 1967. Стратиграфия вируской и харьюской серий (ордовик) Северной Эстонии I [Stratigraphy of the Viruan and Harjuan series (Ordovician) in Northern Estonia I]. Valgus, Tallinn. p. 1-345.

Schmidt, Fr. 1881. Revision der ostbaltischen silurischen Trilobiten nebst geognostischer Übersicht des ostbaltischen Silurgebiets. Abt. I. Phacopiden, Cheiruriden und Encrinuriden. Mem. Acad. Sci. St.-Petersb. 30(1), p. 1-237.

Stratotüübid:

holostratotüüp: ( m) | Rõõmusoks, 1967a | Idavere quarry.

hüpostratotüüp: Tatruse 612 puurauk (5.20..10.50 m) | Põlma et al., 1988 | .


Indu lade

Tüüp ja tase: globaalne kronostratigraafia (lade)

ingl. k. Induan

Püstitas: Kiparisova; Popov (1956)

Nime päritolu: Induse jõe org

Kuulub: Alam-Triias

Absoluutne vanus: 251.00 → 249.50 mln a ()

Viited:

Gradstein, F., Ogg, J., Schmitz, M., Ogg, G. 2012. The Geologic Time Scale 2012. Elsevier, . p. 1-1176.

Gradstein, F. M., Ogg, J. G., Smith, A. G. 2004. A Geologic Time Scale 2004. Cambridge University Press, Cambridge. p. 1-589.


Iru alamladestik

Tüüp ja tase: regionaalne kronostratigraafia (alamladestik)

ingl. k. Iru Subseries

Nime päritolu: Iru, set.

Kuulub: Ölandi ladestik

Suhteline vanus: Paleosoikum

Absoluutne vanus: 489.80 → 483.40 mln a ()

Sisaldab:

Varangu lade

Pakerordi lade

Litostratigraafilised üksused:

Toolse kihistik

Selja kihistu


Pleistotseen

Tüüp ja tase: globaalne kronostratigraafia (ladestik)

ingl. k. Pleistocene

Indeks: Q1 | II-III

Kuulub: Kvaternaar

Absoluutne vanus: 2.59 → 0.01 mln a ()

Sisaldab:

Ülem-Pleistotseen

Ioni lade

Kesk-Pleistotseen

Calabria lade

Gelasi lade

Alam-Pleistotseen

Viited:

Gradstein, F., Ogg, J., Schmitz, M., Ogg, G. 2012. The Geologic Time Scale 2012. Elsevier, . p. 1-1176.


Ikla kihistik

Tüüp ja tase: regionaalne litostratigraafia (kihistik)

ingl. k. Ikla Member| läti k. Iklas| vene k. иклаская

Indeks: G3S'I | S1srI

Püstitas: Kaljo, Vingisaar (1969)

Nime päritolu: Ikla vil. (E)

Esmane lokaliteet/piirkond: Ikla core

Kuulub: Saarde kihistu

Suhteline vanus: Raikküla lade

Viited:

Nestor, V. 1976. Сопоставление некоторых разрезов райккюлаского горизонта Эстонии по микропланктону [A microplankton correlation of boring sections of the Raikküla Stage, Estonia]. p. 319-323.

Ulst, R. Ž. 1976. Силурийская система [The Silurian System]. Стратиграфические схемы Латвийской ССР [Stratigraphic scheme of the Latvian SSR]. Zinatne, Riia. p. 64-85.

Kaljo, D. 1970. Райккюлаский горизонт [Raikküla Stage]. Кальо Д. Л. (ред.) Силур Эстонии [The Silurian of Estonia]. Valgus, Tallinn. p. 221-232.

Kaljo, D., Vingisaar, P. 1969. О разрезе райккюлаского горизонта на южной окраине Эстонии [On the sequence of the Raikküla stage in southernmost Estonia]. p. 270-277.

Stratotüübid:

holostratotüüp: Ikla puurauk (397.50..459.40 m) | Kaljo & Vingisaar, 1969 | .


Imavere kihid

Tüüp ja tase: regionaalne litostratigraafia (kihid)

ingl. k. Imavere Beds| läti k. Imaveres| vene k. имавереские

Indeks: G3 | S1nrI

Püstitas: Einasto, Perens (1985)

Nime päritolu: Imavere set. (E)

Esmane lokaliteet/piirkond: not established

Kuulub: Nurmekunna kihistu

Suhteline vanus: Raikküla lade

Lisainfo: nomen nudum

Viited:

Einasto, R., Perens, H. 1985. Kalana marmor. p. 453-459.

Stratotüübid:

neostratotüüp: Põltsamaa H-163 puurauk (12.60..19.80 m) | | .


Irbeni kihistu

Tüüp ja tase: regionaalne litostratigraafia (kihistu)

ingl. k. Irben Formation

Sünonüümid jm nimekujud:

Ирбенская свита (vene) | Ирбенские слои (vene) |

Indeks: Cm2ir | Ca1ir

Püstitas: Mens & Pirrus (1972)

Kuulub: Alam-Kambrium (endine liigestus)

Suhteline vanus: Vērgale lade

Viited:

Raukas, A., Teedumäe, A. (eds) 1997. Geology and Mineral Resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn. p. 1-436.

Stratotüübid:

holostratotüüp: Pavilosta 51 puurauk (1329.00..1387.00 m) | Lieldiena & Fridrihsone, 1968 | .


Irlava kihid

Tüüp ja tase: regionaalne litostratigraafia (kihid)

ingl. k. Irlava Beds| läti k. Irlavas| vene k. ирлавские

Püstitas: Ulst (1976)

Nime päritolu: Irlava set. (L)

Esmane lokaliteet/piirkond: Talsi core

Kuulub: Jūrmala kihistu

Suhteline vanus: Adavere lade

Viited:

Gailite, L. K., Ulst, R. Ž., Yakovleva, V. I. 1987. Стратотипические и типовые разрезы силура Латвии [Silurian stratotype and reference sections of Latvia]. Zinatne, Riia. p. 1-183.

Ulst, R., Gailite, L. 1976. Ордовикская система [Ordovician System]. Стратиграфические схемы Латвийской ССР [Stratigraphic scheme of the Latvian SSR]. p. 36-64.

Stratotüübid:

holostratotüüp: Talsi 55 puurauk (781.00..806.00 m) | Ulst, 1976a | Skrunda dep..


Iru kihistik

Tüüp ja tase: regionaalne litostratigraafia (kihistik)

ingl. k. Iru Member

Indeks: BIL'I |

Püstitas: Rõõmusoks (1956)

Nime päritolu: Iru, set.

Esmane lokaliteet/piirkond: Iru quarry

Kuulub: Leetse kihistu

Suhteline vanus: Latorpi ülemlade


Õhne kihistu

Tüüp ja tase: regionaalne litostratigraafia (kihistu)

ingl. k. Õhne Formation| läti k. Ihnes| vene k. ыхнеская

Indeks: G1-2Õ | S1õh

Püstitas: Gailite et al. (1967)

Nime päritolu: Õhne river (E)

Esmane lokaliteet/piirkond: Holdre core

Kuulub: Balti litostratigraafia (Silur)

Suhteline vanus: Juuru lade

Sisaldab:

Puikule kihistik

Rozēni kihistik

Rūja kihistik

Lisainfo: ns: Puikule- H42 core 435.1- 460.6 m. (34)- Skrunda dep.

Viited:

Gailite, L. K., Ulst, R. Ž., Yakovleva, V. I. 1987. Стратотипические и типовые разрезы силура Латвии [Silurian stratotype and reference sections of Latvia]. Zinatne, Riia. p. 1-183.

Ulst, R. Ž. 1976. Силурийская система [The Silurian System]. Стратиграфические схемы Латвийской ССР [Stratigraphic scheme of the Latvian SSR]. Zinatne, Riia. p. 64-85.

Nestor, H., Kala, E. 1968. Ревизия стратиграфии низов силура Северной Прибалтики [A stratigraphic revision of the lowermost Silurian in the northern East-Baltic area]. Стратиграфиия нижнего палеозоя Прибалтики и корреляция с другими регионами [Stratigraphy of the Baltic Lower Paleozoic and its correlation with other areas]. Mintis, Vilnius. p. 188-214.

Gailite, L. K., Rybnikova, M. V., Ulst, R. Ž. 1967. Стратиграфия, фауна и условия образования силурийских пород Средней Прибалтики [Stratigraphy, fauna and conditions of formation of the Silurian rocks of the Central Baltic]. Zinatne, Riia. p. 1-304.

Stratotüübid:

holostratotüüp: Holdre puurauk (389.00..427.50 m) | Ulst, 1976a | destroyed.

neostratotüüp: Puikule 42 puurauk (435.10..460.60 m) | Gailite et al., 1987 | Skrunda dep..


Imastu plutoon

Tüüp ja tase: lokaalne aluskorra kivimikehad (plutoon (aluskord))

ingl. k. Imastu pluton

Kuulub: Tapa vöönd

Suhteline vanus: Proterosoikum


Eesti Stratigraafia Komisjon 2006-2020.
Siin lehel leiduvad materjalid on kõigile vabaks kasutamiseks vastavalt Creative Commons CC-BY litsentsile