Eesti Stratigraafia Komisjon (ESK)
start page |
[EST] [ENG]Eesti Geoloogia Selts
ESK »

Stratigraphic terminology

This is a brief glossary of general stratigraphic terms as well as names of global and regional stratigraphic units.

Currently this glossary is not complete and provided in Estonian only. An English version may follow; before then, please direct your questions to the members of the Estonian Commission on Stratigraphy (ESK).

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Otsi terminit, indeksit või üksuse ID koodi: (pimeotsinguks *):


Remte kihistu

Tüüp ja tase: regionaalne litostratigraafia (kihistu)

ingl. k. Remte Formation| läti k. Remtes| vene k. ремтская

Püstitas: Gailite et al. (1967)

Nime päritolu: Remte set. (L)

Esmane lokaliteet/piirkond: Remte core

Kuulub: Balti litostratigraafia (Silur)

Suhteline vanus: Raikküla lade

Viited:

Gailite, L. K., Ulst, R. Ž., Yakovleva, V. I. 1987. Стратотипические и типовые разрезы силура Латвии [Silurian stratotype and reference sections of Latvia]. Zinatne, Riia. p. 1-183.

Ulst, R. Ž. 1976. Силурийская система [The Silurian System]. Стратиграфические схемы Латвийской ССР [Stratigraphic scheme of the Latvian SSR]. Zinatne, Riia. p. 64-85.

Ulst, R. Ž. 1973. Лландоверийские отложения Северной Латвий и их коррелация [Correlation of Llandovery deposits of Northern Latvia]. Проблемы регионалной геологии Прибалтики и Белоруссии. Куршс, В. М. (отв. ред.) [Problemy regionalnoj geologii Pribaltiki i Belorussii]. Zinatne, Riga. p. 71-87.

Gailite, L. K., Rybnikova, M. V., Ulst, R. Ž. 1967. Стратиграфия, фауна и условия образования силурийских пород Средней Прибалтики [Stratigraphy, fauna and conditions of formation of the Silurian rocks of the Central Baltic]. Zinatne, Riga. p. 1-304.

Kaljo, D. 1962. О границе лландовери и венлока в Прибалтике [On the boundary of Llandovery and Wenlock in the Baltic States]. ENSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituudi Uurimused X. p. 97-113.

Stratotüübid:

holostratotüüp: Remte 3 puurauk (945.00..954.00 m) | Nestor, H., 1993a | Katlakalns dep..

Eesti Stratigraafia Komisjon 2006-2020.
Siin lehel leiduvad materjalid on kõigile vabaks kasutamiseks vastavalt Creative Commons CC-BY litsentsile