Eesti Stratigraafia Komisjon (ESK)
start page |
[EST] [ENG]Eesti Geoloogia Selts
ESK »

Stratigraphic terminology

This is a brief glossary of general stratigraphic terms as well as names of global and regional stratigraphic units.

Currently this glossary is not complete and provided in Estonian only. An English version may follow; before then, please direct your questions to the members of the Estonian Commission on Stratigraphy (ESK).

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | kõik terminid
Otsi terminit (% for wildcard):


Blīdene kihistu

Tüüp ja tase: regionaalne litostratigraafia (kihistu)

ingl. k. Blīdene Formation| läti k. Blīdenes| vene k. Блиденская

Püstitas: Männil (1963)

Nime päritolu: Blīdene, set (L)

Esmane lokaliteet/piirkond: *Blidene-5 core, 892,0-895,0m

Kuulub: Balti litostratigraafia (Ordoviitsium)

Suhteline vanus: Keila lade

Lisainfo: ns: Saldus-5RM core, 1061,0-1063,0m [6]

Viited:

Hints, L., Meidla, T., Gailite, L. I., Sarv, L. 1993. Catalogue of Ordovician Stratigraphical Units and Stratotypes of Estonia and Latvia. Estonian Acadamy of Sciences, Tallinn. p. 1-62.

Brangulis, A. P., Gailite, L. K., Zabels, A. Ya., Springis, T. K., Ulst, R. Ž., Fridrihsone, A. I., Yakovleva, V. I. 1989. Стратотипические и опорные разрезы венда, кембрия и ордовика Латвии [Vendian, Cambrian and Ordovician stratotype and reference sections]. Zinatne, Riia. p. 1-155.

Ulst, R. Ž., Gailite, L. K., Springis, T. K. 1984. Lithostratigraphic subdivision of the subsurface Ordovician rocks of the Jelgeva Depression. Стратиграфия древнепалеозойских отложений Прибалтики. Peд: Мянниль Р. М. & Менс К. А. [Early Paleozoic stratigraphy of the Baltic. Eds: Männil, R. & Mens, K.]. p. 63-76.

Männil, Ralf 1963. Биостратиграфическое обоснование расчленения ордовикских отложений Западной Латвии [The biostratigraphic subdivision of the Ordovician strata in Western Latvia]. ENSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituudi Uurimused XIII. p. 41-74.

Stratotüübid:

holostratotüüp: Blidene 5 puurauk (892.00..895.00 m) | Brangulis et al., 1989 | .

neostratotüüp: Saldus 5PM puurauk (1061.00..1063.00 m) | Brangulis et al., 1989 | .


Eesti Stratigraafia Komisjon 2006-2018.
Siin lehel leiduvad materjalid on kõigile vabaks kasutamiseks vastavalt Creative Commons'i CC-BY litsentsile
XHTML | CSS2