Eesti Stratigraafia Komisjon (ESK)
start page |
[EST] [ENG]Eesti Geoloogia Selts
ESK »

Stratigraphic terminology

This is a brief glossary of general stratigraphic terms as well as names of global and regional stratigraphic units.

Currently this glossary is not complete and provided in Estonian only. An English version may follow; before then, please direct your questions to the members of the Estonian Commission on Stratigraphy (ESK).

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | kõik terminid
Otsi terminit (% for wildcard):


Ohesaare lade

Tüüp ja tase: regionaalne kronostratigraafia (lade)

ingl. k. Ohesaare Stage| läti k. Ohesāres| vene k. охесаареский

Indeks: K4 | S4OH

Püstitas: Bekker (1925)

Nime päritolu: Ohesaare vil. (E)

Esmane lokaliteet/piirkond: Ohesaare cliff

Kuulub: ülem-Silur

Suhteline vanus: Přidoli

Absoluutne vanus: 417.00 → 416.00 mln a (Melchin et al., 2004)

Litostratigraafilised üksused:

Gārzde kihid

Kaavi kihistik

Lūžni kihid

Ohesaare kihistu

Tārgale kihistu

Venzava kihid

Viited:

Nestor, H. 1987. Объяснительная записка к стратиграфическим схемам силурийских отложений. Решения межведомственного стратиграфического совещания по ордовику и силуру Восточно- Европейской пл [Decisions of Interdepartmental Stratigraphic Meeting on the Ordovician and Silurian East European platform in 1984]. p. 58-112.

Mark-Kurik, E. & Märss, T. 1976. Kivististe levikust Ohesaare paljandis [Distribution of fossils in Ohesaare outcrop]. Geoloogilised märkmed 3. Eesti NSV TA Loodusuurijate Selts, Tallinn. p. 48-54.

Klaamann, E. 1970. Паадлаский горизонт. Курессаареский горизонт. Каугатумаский горизонт. Охесаареский горизонт [Paadla Stage. Kuressaare Stage. Kaugatuma Stage. Ohesaare Stage]. Кальо Д. Л. (ред.) Силур Эстонии [The Silurian of Estonia. Kaljo, D. (Eds.)]. Valgus, Tallinn. p. 276-300.

Orviku, Karl 1934. Sõrve. Loodus ja inimene. Eesti, 6. Saaremaa. p. 62-90.

Hoppe, K.-H. 1931. Die Coelolepiden und Acanthodier des Obersilurs der Insel Ösel. Ihre Paläobiologie und Paläontologie. p. 35-94.

Bekker, H. 1925. Lühike ülevaade Eesti geoloogiast. (Eozoiline ja paleozoiline ladekond). Eesti. Maa, rahvas, kultuur. p. 31-61.

Stratotüübid:

holostratotüüp: Ohesaare pank ( m) | Bekker, 1925a | .

Eesti Stratigraafia Komisjon 2006-2018.
Siin lehel leiduvad materjalid on kõigile vabaks kasutamiseks vastavalt Creative Commons'i CC-BY litsentsile
XHTML | CSS2