Eesti Stratigraafia Komisjon (ESK)
start page |
[EST] [ENG]Eesti Geoloogia Selts
ESK »

Stratigraphic terminology

This is a brief glossary of general stratigraphic terms as well as names of global and regional stratigraphic units.

Currently this glossary is not complete and provided in Estonian only. An English version may follow; before then, please direct your questions to the members of the Estonian Commission on Stratigraphy (ESK).

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Otsi terminit, indeksit või üksuse ID koodi: (pimeotsinguks *):


Türisalu kihistu

Tüüp ja tase: regionaalne litostratigraafia (kihistu)

ingl. k. Türisalu Formation| läti k. Tirisalu| vene k. Тюрисалуская

Indeks: AII-IIIS'T | O1tr

Püstitas: Müürisepp (1958)

Nime päritolu: Türisalu, cliff (E)

Kuulub: Balti litostratigraafia (Ordoviitsium)

Suhteline vanus: Pakerordi lade

Sisaldab:

Tabasalu kihistik

Toolse kihistik

Viited:

Hints, L., Meidla, T., Gailite, L. I., Sarv, L. 1993. Католог стратонов и стратотипов ордовика Эстонии и Латвии [Catalogue of Ordovician Stratigraphical Units and Stratotypes of Estonia and Latvia]. Estonian Acadamy of Sciences, Tallinn. p. 1-62.

Heinsalu, H. 1990. Литология и стратиграфия верхнетремадокских граптолитовых аргиллитов Северо-Западной Эстонии [On the lithology and stratigraphy of Late Tremadoc graptolitic argillites of North-West Estonia]. p. 142-151.

Popov, L. E., Sergejeva, S. P., Khazanovitch, K. K. 1989. Biostratigrafičeskoe rasčlenenie. Опорные разрезы и стратиграфия кембро-ордовикской фосфоритоносной оболовой толщи на северо-западе Русской платформы [The key sections and stratigraphy of the phosphate-bearing Obolus beds on the north-east of Russian platform]. Nauka, Leningrad. p. 85-95.

Heinsalu, H. 1987. Литостратиграфическое расчленение тремадокских отложений Северной Эстонии [Lithostratigraphical subdivision of Tremadoc deposits of North Estonia]. p. 66-78.

Raudsep, R. 1987. Ордовик. Пакерортский горизонт. Цератопигевый горизонт. [Ordovician. Pakerort Stage. Ceratopyge Stage]. Геология и полезные ископаемые Раквереского фосфоритоносного района. Pед: Пуура В. В. [Geology and mineral resources of the Rakvere phosphorite-bearing area]. Valgus, Tallinn. p. 29-39.

Kaljo, D., Borovko, N., Heinsalu, H., Khazanovich, K., Mens, K., Popov, L., Sergejeva, S., Sobolevskaya, R., Viira, V. 1986. The Cambrian-Ordovician boundary in the Baltic-Ladoga clint area (North Estonia and Leningrad Region, USSR). p. 97-108.

Heinsalu, H. 1981. Литология фосфатоносных отложений тремадока Северной Эстонии [Lithology of the phosphorite-bearing Tremadocian deposits in North Estonia]. Kandidaaditöö. p. 1-231.

Kivimägi, E., Loog, A. 1972. Основные типы текстур граптолитовых аргиллитов месторождения Тоолсе [The main structural types of graptolitic argillites of the Toolse deposit]. p. 143-147.

Kaljo, D., Kivimägi, E. 1970. О раcпределении граптолитов в диктионемовом сланце Эстонии и разновозрастности его фаций [On the distribution of graptolites in the dictyonema shale of Estonia and on the uncontemporaneity of its different facies]. p. 334-341.

Heinsalu, Ü. 1964. Karst Saaremaal. VIII Eesti Looduseuurijate päev. Ettekannete teesid. Looduseuurijate Selts, Tartu. p. 86-87.

Müürisepp, K. 1960. Литостратиграфия пакерортского горизонта в Эстонской ССР по данным обнажений [Lithostratigraphy of the Pakerort Formation in Estonia based on the outcrop data]. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituudi Uurimused V. p. 37-44.

Müürisepp, K. 1958. Литостратиграфия пакерортского горизонта в Эстонской ССР [Lithostratigraphy of the Pakerort Stage in Estonia]. Abstracts of the scientific session dedicated to the 50th anniversary of death of the Academician F. Schmidt. Eesti NSV TA Geoloogia Instituut, Tallinn. p. 28-30.

Stratotüübid:

holostratotüüp: Türisalu pank ( m) | Müürisepp, 1960a | .

Eesti Stratigraafia Komisjon 2006-2020.
Siin lehel leiduvad materjalid on kõigile vabaks kasutamiseks vastavalt Creative Commons CC-BY litsentsile