Eesti Stratigraafia Komisjon (ESK)
start page |
[EST] [ENG]Eesti Geoloogia Selts
ESK »

Stratigraphic terminology

This is a brief glossary of general stratigraphic terms as well as names of global and regional stratigraphic units.

Currently this glossary is not complete and provided in Estonian only. An English version may follow; before then, please direct your questions to the members of the Estonian Commission on Stratigraphy (ESK).

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Otsi terminit, indeksit või üksuse ID koodi: (pimeotsinguks *):


Tabasalu kihistik

Tüüp ja tase: regionaalne litostratigraafia (kihistik)

ingl. k. Tabasalu Member| läti k. Tabasalu| vene k. Табасалуская

Püstitas: Heinsalu (1981)

Nime päritolu: Tabasalu, village (E)

Esmane lokaliteet/piirkond: Rannamõisa cliff at Tabasalu

Kuulub: Türisalu kihistu

Suhteline vanus: Pakerordi lade

Viited:

Hints, L., Meidla, T., Gailite, L. I., Sarv, L. 1993. Католог стратонов и стратотипов ордовика Эстонии и Латвии [Catalogue of Ordovician Stratigraphical Units and Stratotypes of Estonia and Latvia]. Estonian Acadamy of Sciences, Tallinn. p. 1-62.

Heinsalu, H. 1990. Литология и стратиграфия верхнетремадокских граптолитовых аргиллитов Северо-Западной Эстонии [On the lithology and stratigraphy of Late Tremadoc graptolitic argillites of North-West Estonia]. p. 142-151.

Heinsalu, H. 1987. Литостратиграфическое расчленение тремадокских отложений Северной Эстонии [Lithostratigraphical subdivision of Tremadoc deposits of North Estonia]. p. 66-78.

Heinsalu, H. 1981. Литология фосфатоносных отложений тремадока Северной Эстонии [Lithology of the phosphorite-bearing Tremadocian deposits in North Estonia]. Kandidaaditöö. p. 1-231.

Kaljo, D., Kivimägi, E. 1970. О раcпределении граптолитов в диктионемовом сланце Эстонии и разновозрастности его фаций [On the distribution of graptolites in the dictyonema shale of Estonia and on the uncontemporaneity of its different facies]. p. 334-341.

Stratotüübid:

holostratotüüp: Rannamõisa pank ( m) | Heinsalu, 1981a | .

Eesti Stratigraafia Komisjon 2006-2020.
Siin lehel leiduvad materjalid on kõigile vabaks kasutamiseks vastavalt Creative Commons CC-BY litsentsile