Eesti Stratigraafia Komisjon (ESK)
start page |
[EST] [ENG]Eesti Geoloogia Selts
ESK »

Stratigraphic terminology

This is a brief glossary of general stratigraphic terms as well as names of global and regional stratigraphic units.

Currently this glossary is not complete and provided in Estonian only. An English version may follow; before then, please direct your questions to the members of the Estonian Commission on Stratigraphy (ESK).

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | kõik terminid
Otsi terminit (% for wildcard):


Uhaku lade

Tüüp ja tase: regionaalne kronostratigraafia (lade)

ingl. k. Uhaku Stage| läti k. Uhaku| vene k. Ухакуский

Indeks: CIc | O2UH

Püstitas: Öpik (1937)

Nime päritolu: Uhaku, river (E)

Kuulub: Purtse alamladestik

Suhteline vanus: Darriwili lade

Absoluutne vanus: 462.60 → 460.90 mln a (Cooper & Sadler, 2004)

Litostratigraafilised üksused:

Kõrgekalda kihistu

Taurupe kihistu

Erra kihistik

Koljala kihistik

Krastai kihistu

Pärtlioru kihistik

Viited:

Hints, L., Meidla, T., Gailite, L. I. & Sarv, L. 1993. Catalogue of Ordovician Stratigraphical Units and Stratotypes of Estonia and Latvia. Estonian Acadamy of Sciences, Tallinn. p. 1-62.

Männil, Ralf & Saadre, T. 1986. Aseri Stage. Lasnamägi and Uhaku Stages. Kukruse Stage. Idavere Stage.. Геология и полезные ископаемые Раквереского фосфоритоносного района. Пуура, В. (ред.) [Geology and mineral resources of the Rakvere phosphorite-bearing area. Ed: Puura, V.]. Valgus, Tallinn. p. 44-56.

Männil, Rаlf 1986. Стратиграфия кукерситоносных отложений C(I)b-C(III) [Stratigraphy of the kukersite-bearing beds C(I)b-C(III)]. Строение сланценосной толщи Прибалтийского бассейна горючих сланцев-кукерситов. Pед: Пуура В [Geology of the Kukersite-Bearing Beds of the Baltic Oil Shale Basin. Ed: Puura, V.]. Valgus, Tallinn. p. 12-24.

Rõõmusoks, A. 1970. Стратиграфия вируской и харьюской серий (ордовик) Северной Эстонии, I. [Stratigraphy of the Viruan Series (Middle Ordovician) in Northern Estonia, I]. Valgus, Tallinn. p. 1-346.

Männil, Ralf 1966. История развития Балтийского бассейна в ордовике [Evolution of the Baltic Basin during the Ordovician]. Valgus, Tallinn. p. 1-200.

Orviku, Karl 1940. Lithologie der Tallinna-Serie (Ordovizium, Estland) I. p. 1-249.

Öpik, A. 1937. Ostracoda from the Ordovician Uhaku and Kukruse formations of Estonia. Loodusuurijate Seltsi Aruanded 43(1-2), p. 65-128.

Stratotüübid:

holostratotüüp: Uhaku säng ( m) | Rõõmusoks, 1967 | .

Eesti Stratigraafia Komisjon 2006-2018.
Siin lehel leiduvad materjalid on kõigile vabaks kasutamiseks vastavalt Creative Commons'i CC-BY litsentsile
XHTML | CSS2