Eesti Stratigraafia Komisjon (ESK)
start page |
[EST] [ENG]Eesti Geoloogia Selts
ESK »

Stratigraphic terminology

This is a brief glossary of general stratigraphic terms as well as names of global and regional stratigraphic units.

Currently this glossary is not complete and provided in Estonian only. An English version may follow; before then, please direct your questions to the members of the Estonian Commission on Stratigraphy (ESK).

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Otsi terminit, indeksit või üksuse ID koodi: (pimeotsinguks *):


Varangu kihistu

Tüüp ja tase: regionaalne litostratigraafia (kihistu)

ingl. k. Varangu Formation| läti k. Varangu| vene k. Варангуский

Indeks: AII-IIIS'V | O1vr

Püstitas: Männil in Aaloe et al. (1958)

Nime päritolu: Varangu, vil. (E)

Kuulub: Balti litostratigraafia (Ordoviitsium)

Suhteline vanus: Ölandi ladestik

Viited:

Männil, Ralf, Meidla, T. 1994. Estonia, Latvia, Lithuania, Byelorussia, parts of Russia, the Ukraine and Moldova (East European Platform). The Ordovician System of the East European Platform and Tuva (southeastern Russia). Eds: Webby, B. D., Ross, R. J. & Zhen, Y. Y.. IU Geol. Sci. Publ., . p. 1-52.

Hints, L., Meidla, T., Gailite, L. I., Sarv, L. 1993. Католог стратонов и стратотипов ордовика Эстонии и Латвии [Catalogue of Ordovician Stratigraphical Units and Stratotypes of Estonia and Latvia]. Estonian Acadamy of Sciences, Tallinn. p. 1-62.

Mägi, S., Viira, V., Aru, H. 1989. On the correlation of the Tremadocian and Arenigian boundary beds in the East Baltic. p. 63-67.

Heinsalu, H. 1987. Литостратиграфическое расчленение тремадокских отложений Северной Эстонии [Lithostratigraphical subdivision of Tremadoc deposits of North Estonia]. p. 66-78.

Kleesment, A., Mägi, S. 1975. K литологической и минералогической характеристике терригенно-глауконитовых отложений цератопигевого и латорпского горизонтов Эстонской структурно-фациальной зоны [On the lithology and mineralogy of terrigenous glauconite deposits in Ceratopygian and Latorpian stages of Estonian structural-facial zones]. Perioodika, . p. 55-63.

Viira, V., Kivimägi, E., Loog, A. 1970. О литологии и возрасте варангуской пачки (тремадок Северной Эстонии) [On the lithology and age of the Varangu Member (Tremadocian, North-Estonia)]. p. 147-155.

Stumbur, K. A. 1962. О стратиграфии варангуской пачки [On the stratigraphy of the Varangu Member]. ENSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituudi Uurimused X. p. 61-66.

Aaloe, Ago., Mark, E., Männil, Ralf, Müürisepp, K., Orviku, K. 1958. Обзор стратиграфии палеозойских и четвертичных отложений Эстонской ССР [Obzor stratigrafii paleozojskih i četvertičnyh otloženij Èstonskoj SSR]. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn. p. 1-46.

Stratotüübid:

holostratotüüp: ( m) | Heinsalu, H., 1987 | Selja river bank.

Eesti Stratigraafia Komisjon 2006-2020.
Siin lehel leiduvad materjalid on kõigile vabaks kasutamiseks vastavalt Creative Commons CC-BY litsentsile