Eesti Stratigraafia Komisjon (ESK)
start page |
[EST] [ENG]Eesti Geoloogia Selts
ESK »

Stratigraphic terminology

This is a brief glossary of general stratigraphic terms as well as names of global and regional stratigraphic units.

Currently this glossary is not complete and provided in Estonian only. An English version may follow; before then, please direct your questions to the members of the Estonian Commission on Stratigraphy (ESK).

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | kõik terminid
Otsi terminit (% for wildcard):


Varangu lade

Tüüp ja tase: regionaalne kronostratigraafia (lade)

ingl. k. Varangu Stage| läti k. Varangu| vene k. Варангуский

Indeks: AIII | O1VR

Püstitas: Männil in Aaloe et al. (1958)

Nime päritolu: Varangu, vil. (E)

Kuulub: Iru alamladestik

Suhteline vanus: Tremadoci lade

Absoluutne vanus: 486.20 → 483.40 mln a (Cooper & Sadler, 2004)

Litostratigraafilised üksused:

Kumbri kihistik

Lutriņi kihistik

Tabasalu kihistik

Viited:

Männil, Ralf & Meidla, T. 1994. Estonia, Latvia, Lithuania, Byelorussia, parts of Russia, the Ukraine and Moldova (East European Platform). The Ordovician System of the East European Platform and Tuva (southeastern Russia). Eds: Webby, B. D., Ross, R. J. & Zhen, Y. Y.. IU Geol. Sci. Publ., . p. 1-52.

Hints, L., Meidla, T., Gailite, L. I. & Sarv, L. 1993. Catalogue of Ordovician Stratigraphical Units and Stratotypes of Estonia and Latvia. Estonian Acadamy of Sciences, Tallinn. p. 1-62.

Heinsalu, H. 1987. Литостратиграфическое расчленение тремадокских отложений Северной Эстонии. [Lithostratigraphical subdivision of Tremadoc deposits of North Estonia]. p. 66-78.

Loog, A. & Kivimägi, E. 1968. Литостратиграфия пакерортского горизонта в Эстонии. [On the lithostratigraphy of the Pakerort Stage in Estonia]. p. 374-385.

Aaloe, A., Mark., E., Männil, Ralf, Müürisepp, K. & Orviku, K. 1958. Обзор стратиграфии палеозойских и четвертичных отложений Эстонской ССР. p. 1-46.

Stratotüübid:

holostratotüüp: ( m) | Heinsalu, H., 1987 | Selja river bank.

Eesti Stratigraafia Komisjon 2006-2018.
Siin lehel leiduvad materjalid on kõigile vabaks kasutamiseks vastavalt Creative Commons'i CC-BY litsentsile
XHTML | CSS2