Eesti Stratigraafia Komisjon (ESK)
start page |
[EST] [ENG]Eesti Geoloogia Selts
ESK »

Stratigraphic terminology

This is a brief glossary of general stratigraphic terms as well as names of global and regional stratigraphic units.

Currently this glossary is not complete and provided in Estonian only. An English version may follow; before then, please direct your questions to the members of the Estonian Commission on Stratigraphy (ESK).

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | kõik terminid
Otsi terminit (% for wildcard):


Volhovi lade

Tüüp ja tase: regionaalne kronostratigraafia (lade)

ingl. k. Volkhov Stage

Indeks: BII | O2VL

Püstitas: Raymond (1916)

Kuulub: Ontika alamladestik

Suhteline vanus: Kesk-Ordoviitsium

Absoluutne vanus: 471.80 → 467.50 mln a (Cooper & Sadler, 2004)

Sisaldab:

Langevoja alamlade

Vääna alamlade

Saka alamlade

Litostratigraafilised üksused:

Kalvi kihistik

Kriukai kihistu

Künnapõhja kihistik

Lahepera kihistik

Pada kihistik

Saka kihistik

Toila kihistu

Tõlinõmme kihistik

Viited:

Männil, Ralf & Meidla, T. 1994. Estonia, Latvia, Lithuania, Byelorussia, parts of Russia, the Ukraine and Moldova (East European Platform). The Ordovician System of the East European Platform and Tuva (southeastern Russia). Eds: Webby, B. D., Ross, R. J. & Zhen, Y. Y.. IU Geol. Sci. Publ., . p. 1-52.

Hints, L., Meidla, T., Gailite, L. I. & Sarv, L. 1993. Catalogue of Ordovician Stratigraphical Units and Stratotypes of Estonia and Latvia. Estonian Acadamy of Sciences, Tallinn. p. 1-62.

Mägi, S. 1990. Locality 4:2. Ontika Cliff. Field Meeting Estonia 1990. An Excursion Guidebook. Eds: Kaljo, D. & Nestor, H.. Estonian Acad. Sci., Tallinn. p. 148-153.

Mägi, S. 1987. Ордовик. Латорпский горизонт. Волховский горизонт. Кундаский горизонт. [Ordovician. Latorp Stage. Volkhov Stage. Kunda Stage.]. Геология и полезные ископаемые Раквереского фосфоритоносного района. Pед: Пуура. В. В. [Geology and mineral resources of the Rakvere phosphorite-bearing area. Ed: Puura, V.]. Valgus, Tallinn. p. 39-44.

Männil, Ralf 1966. История развития Балтийского бассейна в ордовике [Evolution of the Baltic Basin during the Ordovician]. Valgus, Tallinn. p. 1-200.

Alichova, T. N. 1960. Стратиграфия ордовикских отложений Русской платформы [Stratigraphy of Ordovician deposits of the Russian Platform]. Госгеолтехиздат, Москва. p. 1-76.

Alichova, T. N. 1956. Волховская свита, толща, слои [The Volkhov Formation, beds]. Лихарев Б. К. (ред.). Стратиграфический словарь СССР, 227. Недра, Москва. p. .

Raymond, P. E. 1916. The correlation of the Ordovician Strata of the Baltic Basin with those of eastern North America. p. 179-286.

Stratotüübid:

määratlemata: ( m) | Hints, L. et al., 1993a | Distinguished in NW Russia.

Eesti Stratigraafia Komisjon 2006-2018.
Siin lehel leiduvad materjalid on kõigile vabaks kasutamiseks vastavalt Creative Commons'i CC-BY litsentsile
XHTML | CSS2