Eesti Stratigraafia Komisjon (ESK)
start page |
[EST] [ENG]Eesti Geoloogia Selts
ESK »

Stratigraphic terminology

This is a brief glossary of general stratigraphic terms as well as names of global and regional stratigraphic units.

Currently this glossary is not complete and provided in Estonian only. An English version may follow; before then, please direct your questions to the members of the Estonian Commission on Stratigraphy (ESK).

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Otsi terminit, indeksit või üksuse ID koodi: (pimeotsinguks *):


Uhaku lade

Tüüp ja tase: regionaalne kronostratigraafia (lade)

ingl. k. Uhaku Stage| läti k. Uhaku| vene k. Ухакуский

Indeks: CIc | O2UH

Püstitas: Öpik (1937)

Nime päritolu: Uhaku, river (E)

Kuulub: Purtse alamladestik

Suhteline vanus: Darriwili lade

Numbriline vanus: 462.6000 → 460.9000 mln a (Cooper & Sadler, 2004)

Litostratigraafilised üksused Eestis:

Kõrgekalda kihistu

Taurupe kihistu

Erra kihistik

Koljala kihistik

Krastai kihistu

Pärtlioru kihistik

Viited:

Hints, L., Meidla, T., Gailite, L. I., Sarv, L. 1993. Католог стратонов и стратотипов ордовика Эстонии и Латвии [Catalogue of Ordovician Stratigraphical Units and Stratotypes of Estonia and Latvia]. Estonian Acadamy of Sciences, Tallinn. p. 1-62.

Männil, Rаlf 1986. Стратиграфия кукерситоносных отложений C(I)b-C(III) [Stratigraphy of the kukersite-bearing beds C(I)b-C(III)]. Строение сланценосной толщи Прибалтийского бассейна горючих сланцев-кукерситов [Geology of the Kukersite-Bearing Beds of the Baltic Oil Shale Basin. Ed: Puura, V.]. Valgus, Tallinn. p. 12-24.

Andersson, A., Dahlman, B., Gee, D. G., Snäll, S. 1985. The Scandinavian Alum Shale. p. 1-50.

Rõõmusoks, A. 1970. Стратиграфия вируской и харьюской серий (ордовик) Северной Эстонии, I [Stratigraphy of the Viruan Series (Middle Ordovician) in Northern Estonia, I]. Valgus, Tallinn. p. 1-346.

Männil, Ralf 1966. История развития Балтийского бассейна в ордовике [Evolution of the Baltic Basin during the Ordovician]. Valgus, Tallinn. p. 1-200.

Orviku, Karl 1940. Lithologie der Tallinna-Serie (Ordovizium, Estland) I. p. 1-249.

Öpik, A. 1937. Ostracoda from the Ordovician Uhaku and Kukruse formations of Estonia. Loodusuurijate Seltsi Aruanded 50, p. 1-58.

Stratotüübid:

holostratotüüp: Uhaku säng ( m) | Rõõmusoks, 1967a | .

Eesti Stratigraafia Komisjon 2006-2020.
Siin lehel leiduvad materjalid on kõigile vabaks kasutamiseks vastavalt Creative Commons CC-BY litsentsile