Eesti Stratigraafia Komisjon (ESK)
start page |
[EST] [ENG]Eesti Geoloogia Selts
ESK »

Stratigraphic terminology

This is a brief glossary of general stratigraphic terms as well as names of global and regional stratigraphic units.

Currently this glossary is not complete and provided in Estonian only. An English version may follow; before then, please direct your questions to the members of the Estonian Commission on Stratigraphy (ESK).

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Otsi terminit, indeksit või üksuse ID koodi: (pimeotsinguks *):


Hilliste kihistu

Tüüp ja tase: regionaalne litostratigraafia (kihistu)

ingl. k. Hilliste Formation| läti k. Hillistes| vene k. хиллестеская

Indeks: G1-2T'H | S1hl

Püstitas: Aaloe (1958)

Nime päritolu: Hilliste vil. (E)

Esmane lokaliteet/piirkond: Hilliste quarry

Kuulub: Balti litostratigraafia (Silur)

Suhteline vanus: Raikküla lade

Viited:

Aaloe, Ago, Nestor, H. 1977. Биогермная фация в юуруском горизонте (нижний лландовери) в Северо-Западной Эстонии [Biohermal facies in the Juuru Stage (Lower Llandoverian) in North-West Estonia]. Фации и фауна силура Прибалтики. Кальо Д. Л. (рeд) [Facies and fauna of the Baltic Silurian]. Academy of Sciences of the Estonian S. S. R. Institute of Geology, Tallinn. p. 71-88.

Nestor, H., Kala, E. 1968. Ревизия стратиграфии низов силура Северной Прибалтики [A stratigraphic revision of the lowermost Silurian in the northern East-Baltic area]. Стратиграфиия нижнего палеозоя Прибалтики и корреляция с другими регионами [Stratigraphy of the Baltic Lower Paleozoic and its correlation with other areas]. Mintis, Vilnius. p. 188-214.

Jürgenson, E. 1966. Литология лландоверийских отложений Эстонии [Lithology of Llandoverian beds in Estonia]. Eesti NSV TA Geoloogia Instituut, Tallinn. p. 1-65.

Aaloe, Ago 1958. Стратиграфия юуруского (G1) и тамсалуского (G2) горизонтов силура Эстонии [Stratigraphy of the Juuru (G1) and Tamsalu (G2) stages, Silurian, Estonia]. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituudi Uurimused III. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn. p. 81-100.

Stratotüübid:

holostratotüüp: Hilliste paemurd ( m) | | .

Eesti Stratigraafia Komisjon 2006-2020.
Siin lehel leiduvad materjalid on kõigile vabaks kasutamiseks vastavalt Creative Commons CC-BY litsentsile