Eesti Stratigraafia Komisjon (ESK)
start page |
[EST] [ENG]Eesti Geoloogia Selts
ESK »

Stratigraphic terminology

This is a brief glossary of general stratigraphic terms as well as names of global and regional stratigraphic units.

Currently this glossary is not complete and provided in Estonian only. An English version may follow; before then, please direct your questions to the members of the Estonian Commission on Stratigraphy (ESK).

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Otsi terminit, indeksit või üksuse ID koodi: (pimeotsinguks *):


Oandu lade

Tüüp ja tase: regionaalne kronostratigraafia (lade)

ingl. k. Oandu Stage| läti k. Oandu| vene k. Оандуская

Indeks: DIII | O3ON

Püstitas: Öpik (1934)

Nime päritolu: Oandu, river (E)

Kuulub: Vinni alamladestik

Suhteline vanus: Katy lade

Numbriline vanus: 454.2000 → 453.2000 mln a (Cooper & Sadler, 2004)

Litostratigraafilised üksused Eestis:

Hirmuse kihistu

Lukštai kihistik

Saku kihistik

Tõrremäe kihistik

Plunge kihistik

Viited:

Hints, L., Meidla, T., Gailite, L. I., Sarv, L. 1993. Католог стратонов и стратотипов ордовика Эстонии и Латвии [Catalogue of Ordovician Stratigraphical Units and Stratotypes of Estonia and Latvia]. Estonian Acadamy of Sciences, Tallinn. p. 1-62.

Põlma, L., Sarv, L., Hints, L. 1988. Литология и фауна типовых разрезов карадокского яруса в Северной Эстонии [Lithology and fauna of the type sections of the Caradoc Series in North Estonia]. Lithology and fauna of the Caradoc Series type sections in North Estonia. Valgus, Tallinn. p. 1-101.

Põlma, L., Haas, A. 1987. Йыхвиский горизонт. Кейлаский горизонт. Оандуский горизонт [Jõhvi Stage. Keila Stage. Oandu Stage]. Геология и полезные ископаемые Раквереского фосфоритоносного районa. Pед: Пуура В. В. [Geology and mineral resources of the Rakvere phosphorite-bearing area]. Valgus, Tallinn. p. 56-63.

Männil, Ralf 1960. Стратиграфия оандуского ("вазалеммаского") горизонта [The stratigraphy of the Oandu ("Vasalemma") Stage]. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituudi Uurimused V. p. 89-122.

Männil, Ralf 1958. Стратиграфия и палеогеография оандуского горизонта (DIII) в Эстонии [Stratigraphy and paleogeography of the Oandu Stage (DIII) of Estonia]. Тезисы докладов научной сессии, посвященной 50–ой годовщине со дня смерти акад. Ф.Б. Шмидта [Tezisy dokladov naučnoj sessii, posvâŝennoj 50-j godovŝine so dnâ smerti akademika F. B. Šmidta. Tartu, 8-10 sentâbrâ 1958 goda]. p. 34-37.

Öpik, A. 1934. Über Klitamboniten. Acta Univ. Tartu = Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis (Dorpatensis) ehk Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli Toimetused XXVI(5), K. Mattiesen, Tartu. p. 1-239.

Stratotüübid:

holostratotüüp: ( m) | Männil, Ralf, 1958e | Oandu River bank.

hüpostratotüüp: Piilse 7909 puurauk (9.80..12.40 m) | Põlma et al., 1988 | .

Eesti Stratigraafia Komisjon 2006-2020.
Siin lehel leiduvad materjalid on kõigile vabaks kasutamiseks vastavalt Creative Commons CC-BY litsentsile