Eesti Stratigraafia Komisjon (ESK)
start page |
[EST] [ENG]Eesti Geoloogia Selts
ESK »

Stratigraphic terminology

This is a brief glossary of general stratigraphic terms as well as names of global and regional stratigraphic units.

Currently this glossary is not complete and provided in Estonian only. An English version may follow; before then, please direct your questions to the members of the Estonian Commission on Stratigraphy (ESK).

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Otsi terminit, indeksit või üksuse ID koodi: (pimeotsinguks *):


Pirgu lade

Tüüp ja tase: regionaalne kronostratigraafia (lade)

ingl. k. Pirgu Stage| läti k. Pirgu| vene k. Пиргуский

Indeks: FIc | O3PRG

Püstitas: Jaanusson (1944)

Nime päritolu: Pirgu, river (E)

Kuulub: Atla alamladestik

Suhteline vanus: Katy lade

Numbriline vanus: 449.8000 → 445.6000 mln a (Cooper & Sadler, 2004)

Litostratigraafilised üksused Eestis:

Adila kihistu

Ludza kihistu

Oostriku kihistik

Paroveja kihistu

Rageliai kihistik

Salos kihistik

Smilgiai kihistik

Svedasai kihistu

Taučionys kihistu

Kuiļi kihistu

Kabala kihistu

Moe kihistu

Jonstorpi kihistu

Äiamaa kihistu

Baltinava kihistu

Geidžiūnai kihistik

Gulbinai kihistik

Halliku kihistu

Jelgava kihistu

Tootsi kihistu

Viited:

Hints, L., Meidla, T., Gailite, L. I., Sarv, L. 1993. Католог стратонов и стратотипов ордовика Эстонии и Латвии [Catalogue of Ordovician Stratigraphical Units and Stratotypes of Estonia and Latvia]. Estonian Acadamy of Sciences, Tallinn. p. 1-62.

Nõlvak, J. 1987. Раквереский горизонт. Набалаский горизонт. Вормсиский горизонт. Пиргуский горизонт [Rakvere Stage. Nabala Stage. Vormis Stage. Pirgu Stage]. Геология и полезные ископаемые Раквереского фосфоритоносного района. Pед: Пуура В. В. [Geology and mineral resources of the Rakvere phosphorite-bearing area]. Valgus, Tallinn. p. 63-69.

Rõõmusoks, A. 1983. Eesti aluspõhja geoloogia. Valgus, Tallinn. p. 1-224.

Oraspõld, A. 1975. Литологическая характеристика пиргуского горизонта в Южной Эстонии [Lithological charachter of the Pirgu Stage in South-Estonia]. Töid geoloogia alalt, VII. p. 14-32.

Rõõmusoks, A. 1967. Стратиграфия вируской и харьюской серий (ордовик) Северной Эстонии I [Stratigraphy of the Viruan and Harjuan series (Ordovician) in Northern Estonia I]. Valgus, Tallinn. p. 1-345.

Jaanusson, V. 1956. Untersuchungen über den oberordovizischen Lyckholm-Stufenkomplex in Estland. p. 369-400.

Jaanusson, V. 1944. Übersicht der Stratigraphie der Lyckholm-Komplexstufe. p. 92-100.

Stratotüübid:

holostratotüüp: Pirgu jõe paljandid ( m) | Rõõmusoks, 1967a | Pirgu River bank.

Eesti Stratigraafia Komisjon 2006-2020.
Siin lehel leiduvad materjalid on kõigile vabaks kasutamiseks vastavalt Creative Commons CC-BY litsentsile