Eesti Stratigraafia Komisjon (ESK)
start page |
[EST] [ENG]Eesti Geoloogia Selts
ESK »

Stratigraphic terminology

This is a brief glossary of general stratigraphic terms as well as names of global and regional stratigraphic units.

Currently this glossary is not complete and provided in Estonian only. An English version may follow; before then, please direct your questions to the members of the Estonian Commission on Stratigraphy (ESK).

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Otsi terminit, indeksit või üksuse ID koodi: (pimeotsinguks *):


Orasoja kihistik

Tüüp ja tase: regionaalne litostratigraafia (kihistik)

ingl. k. Orasoja Member| läti k. Orasojas| vene k. Орасояская

Indeks: AIIK'O | O1klO

Püstitas: Loog (1964)

Nime päritolu: Orasoja, stream (E)

Esmane lokaliteet/piirkond: Orasoja Stream bank

Kuulub: Kallavere kihistu

Suhteline vanus: Pakerordi lade

Viited:

Hints, L., Meidla, T., Gailite, L. I., Sarv, L. 1993. Католог стратонов и стратотипов ордовика Эстонии и Латвии [Catalogue of Ordovician Stratigraphical Units and Stratotypes of Estonia and Latvia]. Estonian Acadamy of Sciences, Tallinn. p. 1-62.

Heinsalu, H. 1987. Литостратиграфическое расчленение тремадокских отложений Северной Эстонии [Lithostratigraphical subdivision of Tremadoc deposits of North Estonia]. p. 66-78.

Popov, L. E., Khazanovich, K. K. 1985. Новые данные по стратиграфии кембро-ордовикских фосфоритоносных отложений на северо-западе Русской плиты [New data on the stratigraphy of the Cambrian - Ordovician phosphorite deposits in the northwest of the Russian Plate]. Проблемы развития и рационального использования ресурсов Прибалтийского фосфоритоносного бассейна. Тр ГИГХС вып. 63 [Problems of development and rational use of the resources of the Baltic basin phosphorite]. p. 38-47.

Kaljo, D. 1984. History of Investigation. Intrenational Geological Congress. XXVII Session. Estonian S.S.R. Excursions: 027 Hydrogeology of the Baltic; 028 Geology and mineral deposits of Lower Palaeozoic of the Eastern Baltic area. Guidebook. p. 5-6.

Heinsalu, H. 1981. Литология фосфатоносных отложений тремадока Северной Эстонии [Lithology of the phosphorite-bearing Tremadocian deposits in North Estonia]. Kandidaaditöö. p. 1-231.

Loog, A., Kivimägi, E. 1968. Литостратиграфия пакерортского горизонта в Эстонии [On the lithostratigraphy of the Pakerort Stage in Estonia]. p. 374-385.

Heinsalu, Ü. 1964. Karst Saaremaal. VIII Eesti Looduseuurijate päev. Ettekannete teesid. Looduseuurijate Selts, Tartu. p. 86-87.

Stratotüübid:

holostratotüüp: ( m) | Loog & Kivimägi, 1968 | Orasoja Stream bank.

Eesti Stratigraafia Komisjon 2006-2020.
Siin lehel leiduvad materjalid on kõigile vabaks kasutamiseks vastavalt Creative Commons CC-BY litsentsile