Eesti Stratigraafia Komisjon (ESK)
start page |
[EST] [ENG]Eesti Geoloogia Selts
ESK »

Stratigraphic terminology

This is a brief glossary of general stratigraphic terms as well as names of global and regional stratigraphic units.

Currently this glossary is not complete and provided in Estonian only. An English version may follow; before then, please direct your questions to the members of the Estonian Commission on Stratigraphy (ESK).

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Otsi terminit, indeksit või üksuse ID koodi: (pimeotsinguks *):


Juuru lade

Tüüp ja tase: regionaalne kronostratigraafia (lade)

ingl. k. Juuru Stage| läti k. Jūru| vene k. юуруские

Indeks: G1-2 | S1JR

Püstitas: Schmidt (1858)

Nime päritolu: Juuru set.

Esmane lokaliteet/piirkond: Estonia, Rapla distr.

Kuulub: Alam-Silur

Suhteline vanus: Rhuddani lade

Numbriline vanus: 443.7000 → 441.0000 mln a (Melchin et al., 2004)

Litostratigraafilised üksused Eestis:

Karinu kihistik

Varbola kihistu

Tamsalu kihistu

Tammiku kihistik

Stūri kihistik

Rūja kihistik

Rozēni kihistik

Puikule kihistik

Õhne kihistu

Koigi kihistik

Stačiūnai kihistu

Viited:

Nestor, H. 1987. Объяснительная записка к стратиграфическим схемам силурийских отложений [Ob"âsnitel'naâ zapiska k stratigrafičeskim shemam silurijskih otloženij]. Решения межведомственного стратиграфического совещания по ордовику и силуру Восточно- Европейской пл [Decisions of Interdepartmental Stratigraphic Meeting on the Ordovician and Silurian East European platform in 1984]. p. 58-112.

Nestor, H., Kala, E. 1968. Ревизия стратиграфии низов силура Северной Прибалтики [A stratigraphic revision of the lowermost Silurian in the northern East-Baltic area]. Стратиграфиия нижнего палеозоя Прибалтики и корреляция с другими регионами [Stratigraphy of the Baltic Lower Paleozoic and its correlation with other areas]. Mintis, Vilnius. p. 188-214.

Fomina, A. S 1958. Kукерсит, его химическая пирода и происхождение [Kukersit, ego himičeskaâ piroda i proishoždenie]. p. 19-33.

Aaloe, Ago 1958. Стратиграфия юуруского (G1) и тамсалуского (G2) горизонтов силура Эстонии [Stratigraphy of the Juuru (G1) and Tamsalu (G2) stages, Silurian, Estonia]. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituudi Uurimused III. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn. p. 81-100.

Schmidt, Fr. 1881. Revision der ostbaltischen silurischen Trilobiten nebst geognostischer Übersicht des ostbaltischen Silurgebiets. Abt. I. Phacopiden, Cheiruriden und Encrinuriden. Mem. Acad. Sci. St.-Petersb. 30(1), p. 1-237.

Schmidt, Fr. 1858. Untersuchungen über die Silurische Formation von Ehstland, Nord-Livland und Oesel. Arch. Naturk. Liv-, Ehst- und Kurl. 2(1), Heinrich Laakmann, Dorpat. p. 1-249.

Stratotüübid:

holostratotüüp: Juuru stratotüüpne paljand ( m) | Schmidt, 1858a | Põlma päeviku nr 1 (1981) andmetel hävinud.

neostratotüüp: Juuru 335 puurauk (0.40..16.20 m) | Nestor, H. & Kala, 1968 | lisaks Nestor, H., 1987.

Eesti Stratigraafia Komisjon 2006-2020.
Siin lehel leiduvad materjalid on kõigile vabaks kasutamiseks vastavalt Creative Commons CC-BY litsentsile