Eesti Stratigraafia Komisjon (ESK)
start page |
[EST] [ENG]Eesti Geoloogia Selts
ESK »

Stratigraphic terminology

This is a brief glossary of general stratigraphic terms as well as names of global and regional stratigraphic units.

Currently this glossary is not complete and provided in Estonian only. An English version may follow; before then, please direct your questions to the members of the Estonian Commission on Stratigraphy (ESK).

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Otsi terminit, indeksit või üksuse ID koodi: (pimeotsinguks *):


Rannu kihistik

Tüüp ja tase: regionaalne litostratigraafia (kihistik)

ingl. k. Rannu Member| läti k. Rannu| vene k. Раннуская

Püstitas: Heinasalu (1981)

Nime päritolu: Rannu, vil. (E)

Esmane lokaliteet/piirkond: Ditch section at Saka- 2

Kuulub: Kallavere kihistu

Suhteline vanus: Pakerordi lade

Viited:

Hints, L., Meidla, T., Gailite, L. I., Sarv, L. 1993. Католог стратонов и стратотипов ордовика Эстонии и Латвии [Catalogue of Ordovician Stratigraphical Units and Stratotypes of Estonia and Latvia]. Estonian Acadamy of Sciences, Tallinn. p. 1-62.

Heinsalu, H., Kurvits, T., Oja, T. 1991. Литолого-минералогическая характеристика стратотипического разреза раннуской пачки (Cm3 - O1klR) в Сака II, Северо-Восточная Эстония [Lithological-mineralogical characteristics of the stratotypical section of the Rannu Member (Cm3 - O1klR) at Saka II, North-East Estonia]. p. 1-7.

Heinsalu, H., Viira, V., Paalits, I. 1991. Пограничные кембро-ордовикские отложения разреза Сака II в Северо-Восточной Эстонии [Cambrian-Ordovician boundary beds in the Saka II section, North-East Estonia]. p. 8-15.

Heinsalu, H. 1987. Литостратиграфическое расчленение тремадокских отложений Северной Эстонии [Lithostratigraphical subdivision of Tremadoc deposits of North Estonia]. p. 66-78.

Heinsalu, H. 1981. Литология фосфатоносных отложений тремадока Северной Эстонии [Lithology of the phosphorite-bearing Tremadocian deposits in North Estonia]. Kandidaaditöö. p. 1-231.

Stratotüübid:

holostratotüüp: ( m) | Heinsalu, H., 1987 | Ditch section at Saka-II.

Eesti Stratigraafia Komisjon 2006-2020.
Siin lehel leiduvad materjalid on kõigile vabaks kasutamiseks vastavalt Creative Commons CC-BY litsentsile