Eesti Stratigraafia Komisjon (ESK)
start page |
[EST] [ENG]Eesti Geoloogia Selts
ESK »

Stratigraphic terminology

This is a brief glossary of general stratigraphic terms as well as names of global and regional stratigraphic units.

Currently this glossary is not complete and provided in Estonian only. An English version may follow; before then, please direct your questions to the members of the Estonian Commission on Stratigraphy (ESK).

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Otsi terminit, indeksit või üksuse ID koodi: (pimeotsinguks *):


Suurjõe kihistik

Tüüp ja tase: regionaalne litostratigraafia (kihistik)

ingl. k. Suurjõgi Member| läti k. Surjegi| vene k. Сууриыгиская

Indeks: AIIK'S | O1klS

Püstitas: Loog (1964)

Nime päritolu: Suurjõgi, river (E)

Esmane lokaliteet/piirkond: Suurjõgi, Mustjõgi River bank

Kuulub: Kallavere kihistu

Suhteline vanus: Pakerordi lade

Viited:

Hints, L., Meidla, T., Gailite, L. I., Sarv, L. 1993. Католог стратонов и стратотипов ордовика Эстонии и Латвии [Catalogue of Ordovician Stratigraphical Units and Stratotypes of Estonia and Latvia]. Estonian Acadamy of Sciences, Tallinn. p. 1-62.

Heinsalu, H., Raudsep, R. 1992. О двух подходах к стратиграфическому расчленению тремадокских отложений Северной Эстонии [On two possible stratigraphical subdivisions of the Tremadocian deposits of northern Estonia]. Геология ракушечных фосфоритов Прибалтики. Pед: Хейнсалу Х. Н. [Geology of shelly phosphorites of Baltic Basin]. p. 106-114.

Heinsalu, H. 1990. Loc. 1:1. Ülgase outcrop. Loc. 1:2. Maardu quarry. Loc. 1:3. Suhkrumägi outcrop. Field Meeting Estonia 1990. An Excursion Guidebook. Estonian Academy of Sciences, Tallinn. p. 121-124.

Mens, K., Viira, V., Paalits, I., Puura, I. 1989. Cambrian-Ordovician boundary beds at Mäekalda, Tallinn, North Estonia. p. 101-111.

Kaljo, D., Heinsalu, H., Mens, K., Puura, I., Viira, V. 1988. Cambrian-Ordovician Boundary beds at Tõnismägi, Tallinn, North Estonia. p. 457-463. [DOI:10.1017/S001675680001308X]

Heinsalu, H. 1987. Литостратиграфическое расчленение тремадокских отложений Северной Эстонии [Lithostratigraphical subdivision of Tremadoc deposits of North Estonia]. p. 66-78.

Heinsalu, H., Viira, V., Mens, K., Oja, T., Puura, I. 1987. Кембрийско-ордовикские пограничные отложения разреза Юлгазе, Северная Эстония (неостратотип маардуской пачки) [The section of the Cambrian-Ordovician boundary beds in Ülgase, northern Estonia]. p. 154-165.

Männil, Ralf, Rõõmusoks, A. 1984. Ревизия литостратиграфической схемы расчленения ордовика Северной Эстонии [A revision of the lithostratigraphic subdivision of the Ordovician of North Estonia]. Стратиграфия древнепалеозойских отложений Прибалтики [Stratigrafiâ drevnepaleozojskih otloženij Pribaltiki]. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn. p. 52-62.

Heinsalu, H. 1981. Литология фосфатоносных отложений тремадока Северной Эстонии [Lithology of the phosphorite-bearing Tremadocian deposits in North Estonia]. Kandidaaditöö. p. 1-231.

Kivimägi, E., Loog, A. 1972. Основные типы текстур граптолитовых аргиллитов месторождения Тоолсе [The main structural types of graptolitic argillites of the Toolse deposit]. p. 143-147.

Loog, A., Kivimägi, E. 1968. Литостратиграфия пакерортского горизонта в Эстонии [On the lithostratigraphy of the Pakerort Stage in Estonia]. p. 374-385.

Heinsalu, Ü. 1964. Karst Saaremaal. VIII Eesti Looduseuurijate päev. Ettekannete teesid. Looduseuurijate Selts, Tartu. p. 86-87.

Stratotüübid:

holostratotüüp: Mustjõe paljand ( m) | Loog & Kivimägi, 1968 | Suurjõgi (Mustjõgi river bank).

Eesti Stratigraafia Komisjon 2006-2020.
Siin lehel leiduvad materjalid on kõigile vabaks kasutamiseks vastavalt Creative Commons CC-BY litsentsile