Eesti Stratigraafia Komisjon (ESK)
start page |
[EST] [ENG]Eesti Geoloogia Selts
ESK »
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Otsi terminit, indeksit või üksuse ID koodi: (pimeotsinguks *):


Latorpi ülemlade

ingl. k. Latorp Superstage

Tüüp ja taseregionaalne kronostratigraafia (ülemlade)
Staatusvana termin
AutorJaanusson (1960)
IndeksBI
SünonüümidLatorp Regional Stage (inglise)
Leetse lade (eesti)
KuulubOntika alamladestik
SisaldabBillingeni lade
Hunnebergi lade
Seotud üksusedLeetse kihistu
Kalvene kihistik
Zante kihistik
Zebre kihistu
Zirni kihistik
Iru kihistik
Suhteline vanusOrdoviitsium
Vanus, mln a483.4 kuni 471.8 (Cooper & Sadler, 2004)
eMaapõu ID16

Viited

Hints, L., Meidla, T., Gailite, L. I., Sarv, L. 1993. Католог стратонов и стратотипов ордовика Эстонии и Латвии [Catalogue of Ordovician Stratigraphical Units and Stratotypes of Estonia and Latvia]. Estonian Acadamy of Sciences, Tallinn. p. 1-62. PDF

Ulst, R. 1992. Ордовик и силур в разрезах глубоких скважин на шельфе Балтийского моря [Ordovician and Silurian in the deep boring sections on the Baltic Sea]. Палеонтология и стратиграфия фанерозоя Латвии и Балтийского моря [Phanerozoic Paleontology and Stratigraphy of Latvia and the Baltic Sea. Ed: Sorokin, S.]. Зинатне, Рига. p. 120-138.

Mägi, S. 1987. Ордовик. Латорпский горизонт. Волховский горизонт. Кундаский горизонт. [Ordovician. Latorp Stage. Volkhov Stage. Kunda Stage.]. Геология и полезные ископаемые Раквереского фосфоритоносного района. Pед: Пуура. В. В. [Geology and mineral resources of the Rakvere phosphorite-bearing area]. Valgus, Tallinn. p. 39-44.

Jaanusson, V. 1982. Ordovician in Västergötland. Field excursion guide. IV International Symposium of the Ordovician System. p. 164-183.

Mägi, S. 1970. Отложения онтикаского яруса Средней и Западной Эстонии [The Ontican Rocks in Central and West Estonia]. p. 141-146. https://doi.org/10.3176/chem.geol.1970.2.08 PDF

Männil, Ralf 1966. История развития Балтийского бассейна в ордовике [Evolution of the Baltic Basin during the Ordovician]. Valgus, Tallinn. p. 1-200.

Jaanusson, V. 1960. Graptoloids from the Ontikan and Viruan (Ordov.) limestones of Estonia and Sweden. p. 289-366.

Eesti Stratigraafia Komisjon 2006-2022.
Siin lehel leiduvad materjalid on kõigile vabaks kasutamiseks vastavalt Creative Commons CC-BY litsentsile