Eesti Stratigraafia Komisjon (ESK)
start page |
[EST] [ENG]Eesti Geoloogia Selts
ESK »

Stratigraphic terminology

This is a brief glossary of general stratigraphic terms as well as names of global and regional stratigraphic units.

Currently this glossary is not complete and provided in Estonian only. An English version may follow; before then, please direct your questions to the members of the Estonian Commission on Stratigraphy (ESK).

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Otsi terminit, indeksit või üksuse ID koodi: (pimeotsinguks *):

Alambiotsoon (alamtsoon)
Biotsooni alajaotus.
Alamlade ja ülemlade
Alamlade on lademe alajaotus, mille geokronoloogiliseks vasteks on alamiga. Naaberlademed võivad olla rühmitatud ühte ülemlademesse. Alamlademe ja ülemlademe nimi pannakse samade reeglite järgi, mis kehtivad lademegi puhul.
Arengutsoon
Arengutsooni on põhjust vaadelda omaette kategooriana, kuna tema defineerimiseks ja äratundmiseks pole nõutud ainult kindlate taksonite määrang vaid ka tõendid sellest, et taksonid, mis on valitud tema defineerimiseks, kujutavad endast ühe arengurea järgnevaid lülisid.
(i) Definitsioon. Kihtide hulk sisaldamaks eksemplare, mis kujutavad endist evolutsioonilise arengurea kindlat lüli. Ta võib esindada antud arenguritta kuuluva taksoni kogu esinemisvahemikku (joonis 5A) või taksoni esinemisvahemikust ainult seda osa, mis jääb allapoole tema järglastaksoni ilmumist (joonis 5B). Arengutsooni piir lähendab hästi kronostratigraafilise üksuse piire. Samas erineb arengutsoon nagu kõik teised biostratigraafilised üksusedki kronostratigraafilistest üksustest seetõttu, et fossiilide ruumiline levik on küllaltki piiratud. Oluline on see, et suhtelise aja määramise biostratigraafilistest meetoditest on arengutsoon kõige usaldusväärsem.
(ii) Piirid. Vaatluse all oleva arengurea kahe järgneva elemendi kõige alumisem esinemine biotasemena määrab ära arengutsooni piiri.
(iii) Nimi. Arengutsoon nimetatakse arengurea selle taksoni järgi, kelle esinemisvahemikku või osalist esinemisvahemikku ta esindab.

Otsingule vastab 63 kirjet. Täpsema info leidmiseks valige nimekirjast otsitav termin:
Aaleni lade
Abava alamlade
Adavere lade
Aeroni lade
Akvitaani lade
Alam-Devon
Alam-Juura
Alam-Kambrium (endine liigestus)
Alam-Kriit
Alam-Ordoviitsium
Alam-Pleistotseen
Alam-Silur
Alam-Triias
Albi lade
Aluoja alamlade
Amata lade
Anisi lade
Apti lade
Arhaikum
Artinski lade
Aruküla lade
Aseri lade
Asseli lade
Atla alamladestik
Karepa alamlade
Pakerordi lade
Varangu lade
Vihula alamlade
Abava kihistik
Ablinga kihistu
Adila kihistu
Adze kihistu
Äiamaa kihistu
Äigu kihid
Alam-Järva alamkihistu
Alam-Kesk-Järva alamkihistu
Alam-Ugandi alamkihistu
Alksniai kihistu
Aluvere kihistik
Alvitas kihistu
Amata kihistu
Anelema kihistu
Ärina kihistu
Armony kihistu
Aruküla kihistu
Aseri kihistu
Auleliai kihistik
Kallavere kihistu
Maardu kihistik
Orasoja kihistik
Selja kihistu
Suurjõe kihistik
Toolse kihistik
Türisalu kihistu
Varangu kihistu
Aabla plutoon
Abja plutoon
Alutaguse kompleks
Alutaguse vöönd
Anepalu plutoon
Aruküla plutoon
aluskord
aluspõhi
Eesti Stratigraafia Komisjon 2006-2023.
Siin lehel leiduvad materjalid on kõigile vabaks kasutamiseks vastavalt Creative Commons CC-BY litsentsile