Eesti Stratigraafia Komisjon (ESK)
start page |
[EST] [ENG]Eesti Geoloogia Selts
ESK »

Stratigraphic terminology

This is a brief glossary of general stratigraphic terms as well as names of global and regional stratigraphic units.

Currently this glossary is not complete and provided in Estonian only. An English version may follow; before then, please direct your questions to the members of the Estonian Commission on Stratigraphy (ESK).

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Otsi terminit, indeksit või üksuse ID koodi: (pimeotsinguks *):

Tsoon (ingl. k. Zone)
Stratigraafilise klassifikatsiooni mitme kategooria piires eristatav väikseim kivimkeha. Tsooni tüüp näidatakse ära vastava eessõnaga (nt litotsoon, biotsoon, kronotsoon jne).
Tsoonula (ingl. k. Zonule)
Selle mõiste kasutamisest tuleb hoiduda. Tal on erinevaid tähendusi, olles praegu kasutusel põhiliselt biotsooni või alambiotsooni alajaotusena.

Zancle lade

ingl. k. Zanclean

Tüüp ja taseglobaalne kronostratigraafia (lade)
Staatusstandard
AutorGiuseppe Seguenza (1868)
Nime päritoluZancla, Itaalia linna Messina varasem nimi
KuulubPliotseen
Ülemise piiri vanus, mln a3.6
Alumise piiri vanus, mln a5.333
eMaapõu ID253

Viited

Raffi, I., Wade, B., Pälike, H., Beu, A., Cooper, R., Crundwell, M., Krijgsman, W., Moore, T., Raine, I., Sardella, R., Vernyhorova, Y. 2020. The Neogene Period. Geologic Time Scale 2020. Elsevier, . p. 1141-1215. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-824360-2.00029-2

Gradstein, F., Ogg, J., Schmitz, M., Ogg, G. 2012. The Geologic Time Scale 2012. Elsevier, . p. 1-1176.

Gradstein, F. M., Ogg, J. G., Smith, A. G. 2004. A Geologic Time Scale 2004. Cambridge University Press, Cambridge. p. 1-589.

Zante kihistik

ingl. k. Zante Member

Tüüp ja taseregionaalne litostratigraafia (kihistik)
Staatusstandard
AutorUlst & Gailīte (1976)
Nime päritoluZante, set. (L)
Esmane lokaliteet/piirkondCiecere-10 core, 1076-1088 m
KuulubBalti litostratigraafia (Ordoviitsium)
Suhteline vanusLatorpi ülemlade
Lisainfons Dobele-92 core, 1383,7- 1397 m [6]
eMaapõu ID483

Stratotüübid

holostratotüüp: Ciecere 10 puurauk (1076.00..1088.00 m) | Ulst & Gailite, 1976 | Ciecere-10, not preserved.

neostratotüüp: Dobele 92 puurauk (1383.70..1397.00 m) | Brangulis et al., 1989 | .

Viited

Hints, L., Meidla, T., Gailite, L. I., Sarv, L. 1993. Католог стратонов и стратотипов ордовика Эстонии и Латвии [Catalogue of Ordovician Stratigraphical Units and Stratotypes of Estonia and Latvia]. Estonian Acadamy of Sciences, Tallinn. p. 1-62. PDF

Brangulis, A. P., Gailite, L. K., Zabels, A. Ya., Springis, T. K., Ulst, R. Ž., Fridrihsone, A. I., Yakovleva, V. I. 1989. Стратотипические и опорные разрезы венда, кембрия и ордовика Латвии [Vendian, Cambrian and Ordovician stratotype and reference sections]. Zinatne, Riia. p. 1-155.

Ulst, R. Ž., Gailite, L. K., Springis, T. K. 1984. Литостратиграфическая схема рацчленения ордовика Елгавского погиба [Lithostratigraphic subdivision of the subsurface Ordovician rocks of the Jelgeva Depression]. Стратиграфия древнепалеозойских отложений Прибалтики. Peд: Мянниль Р. М. & Менс К. А. [Stratigrafiâ drevnepaleozojskih otloženij Pribaltiki]. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn. p. 63-76.

Ulst, R., Gailite, L., Yakovleva, V. 1982. Ордовик Латвии [Ordovik Latvii]. Zinatne, Riia. p. 1-294. PDF

Ulst, R., Gailite, L. 1976. Ордовикская система [Ordovician System]. Стратиграфические схемы Латвийской ССР [Stratigraphic schemes of the Latvian SSR]. Zinatne, Riga. p. 36-64. PDF

Zebre kihistu

ingl. k. Zebre Formation

Tüüp ja taseregionaalne litostratigraafia (kihistu)
Staatusstandard
AutorSpringis (1974)
IndeksO1zb
Nime päritoluZebre, river (L)
Esmane lokaliteet/piirkondCiecere-10 core, 1076-1114 m
KuulubBalti litostratigraafia (Ordoviitsium)
SisaldabKumbri kihistik
Lutriņi kihistik
Suhteline vanusLatorpi ülemlade
Lisainfons Dobele-92 core, 1383,7- 1426,5 m [6]
eMaapõu ID484

Stratotüübid

holostratotüüp: (1076.00..1114.00 m) | Springis, 1974 | Ciecere-10, not preserved.

neostratotüüp: Dobele 92 puurauk (1383.70..1426.50 m) | Brangulis et al., 1989 | .

Viited

Brangulis, A. P., Gailite, L. K., Zabels, A. Ya., Springis, T. K., Ulst, R. Ž., Fridrihsone, A. I., Yakovleva, V. I. 1989. Стратотипические и опорные разрезы венда, кембрия и ордовика Латвии [Vendian, Cambrian and Ordovician stratotype and reference sections]. Zinatne, Riia. p. 1-155.

Ulst, R., Gailite, L., Yakovleva, V. 1982. Ордовик Латвии [Ordovik Latvii]. Zinatne, Riia. p. 1-294. PDF

Springis, T. K. 1974. Литостратиграфические подразделения нижнего и среденго ордовика Западной и Централ Латвиа [Litostratigrafičeskie podrazdeleniâ nižnego i sredengo ordovika Zapadnoj i Central Latvia]. Региональная геология Прибалтики [Regional Geology of the Baltic]. Zinante, Riia. p. 26-31.

Ziemeli kihistik

ingl. k. Ziemeli Member

Tüüp ja taseregionaalne litostratigraafia (kihistik)
Staatusstandard
AutorUlst & Gailīte (1976)
Nime päritoluZiemeli küla Lätis
Esmane lokaliteet/piirkondDreimani-11 core, 1052-1065 m
Suhteline vanusKunda lade
Lisainfons Saldus-5RM, core, 1112-1122 m [6]
eMaapõu ID485

Stratotüübid

holostratotüüp: (1052.00..1065.00 m) | Ulst & Gailite, 1976 | Dreimaņi-11.

neostratotüüp: Saldus 5PM puurauk (1112.00..1122.00 m) | Brangulis et al., 1989 | .

Viited

Hints, L., Meidla, T., Gailite, L. I., Sarv, L. 1993. Католог стратонов и стратотипов ордовика Эстонии и Латвии [Catalogue of Ordovician Stratigraphical Units and Stratotypes of Estonia and Latvia]. Estonian Acadamy of Sciences, Tallinn. p. 1-62. PDF

Brangulis, A. P., Gailite, L. K., Zabels, A. Ya., Springis, T. K., Ulst, R. Ž., Fridrihsone, A. I., Yakovleva, V. I. 1989. Стратотипические и опорные разрезы венда, кембрия и ордовика Латвии [Vendian, Cambrian and Ordovician stratotype and reference sections]. Zinatne, Riia. p. 1-155.

Ulst, R. Ž., Gailite, L. K., Springis, T. K. 1984. Литостратиграфическая схема рацчленения ордовика Елгавского погиба [Lithostratigraphic subdivision of the subsurface Ordovician rocks of the Jelgeva Depression]. Стратиграфия древнепалеозойских отложений Прибалтики. Peд: Мянниль Р. М. & Менс К. А. [Stratigrafiâ drevnepaleozojskih otloženij Pribaltiki]. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn. p. 63-76.

Ulst, R., Gailite, L., Yakovleva, V. 1982. Ордовик Латвии [Ordovik Latvii]. Zinatne, Riia. p. 1-294. PDF

Ulst, R., Gailite, L. 1976. Ордовикская система [Ordovician System]. Стратиграфические схемы Латвийской ССР [Stratigraphic schemes of the Latvian SSR]. Zinatne, Riga. p. 36-64. PDF

Zirni kihistik

ingl. k. Zirni Member

Tüüp ja taseregionaalne litostratigraafia (kihistik)
Staatusstandard
AutorUlst & Gailīte (1976)
Nime päritoluZirni, set. (L)
Esmane lokaliteet/piirkondCiecere-10 core, 1096-1109, 5 m
Suhteline vanusLatorpi ülemlade
Lisainfons Dobele-92, core, 1407-1416 m [6]
eMaapõu ID486

Stratotüübid

holostratotüüp: Ciecere 10 puurauk (1096.00..1109.50 m) | Ulst & Gailite, 1976 | Ciecere-10, not preserved.

neostratotüüp: Dobele 92 puurauk (1407.00..1416.00 m) | Brangulis et al., 1989 | .

Viited

Hints, L., Meidla, T., Gailite, L. I., Sarv, L. 1993. Католог стратонов и стратотипов ордовика Эстонии и Латвии [Catalogue of Ordovician Stratigraphical Units and Stratotypes of Estonia and Latvia]. Estonian Acadamy of Sciences, Tallinn. p. 1-62. PDF

Brangulis, A. P., Gailite, L. K., Zabels, A. Ya., Springis, T. K., Ulst, R. Ž., Fridrihsone, A. I., Yakovleva, V. I. 1989. Стратотипические и опорные разрезы венда, кембрия и ордовика Латвии [Vendian, Cambrian and Ordovician stratotype and reference sections]. Zinatne, Riia. p. 1-155.

Ulst, R. Ž., Gailite, L. K., Springis, T. K. 1984. Литостратиграфическая схема рацчленения ордовика Елгавского погиба [Lithostratigraphic subdivision of the subsurface Ordovician rocks of the Jelgeva Depression]. Стратиграфия древнепалеозойских отложений Прибалтики. Peд: Мянниль Р. М. & Менс К. А. [Stratigrafiâ drevnepaleozojskih otloženij Pribaltiki]. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn. p. 63-76.

Ulst, R., Gailite, L., Yakovleva, V. 1982. Ордовик Латвии [Ordovik Latvii]. Zinatne, Riia. p. 1-294. PDF

Ulst, R., Gailite, L. 1976. Ордовикская система [Ordovician System]. Стратиграфические схемы Латвийской ССР [Stratigraphic schemes of the Latvian SSR]. Zinatne, Riga. p. 36-64. PDF

Eesti Stratigraafia Komisjon 2006-2023.
Siin lehel leiduvad materjalid on kõigile vabaks kasutamiseks vastavalt Creative Commons CC-BY litsentsile