Eesti Stratigraafia Komisjon (ESK)
start page |
[EST] [ENG]Eesti Geoloogia Selts
ESK »

Stratigraphic terminology

This is a brief glossary of general stratigraphic terms as well as names of global and regional stratigraphic units.

Currently this glossary is not complete and provided in Estonian only. An English version may follow; before then, please direct your questions to the members of the Estonian Commission on Stratigraphy (ESK).

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Otsi terminit, indeksit või üksuse ID koodi: (pimeotsinguks *):

Tsoon (ingl. k. Zone)
Stratigraafilise klassifikatsiooni mitme kategooria piires eristatav väikseim kivimkeha. Tsooni tüüp näidatakse ära vastava eessõnaga (nt litotsoon, biotsoon, kronotsoon jne).
Tsoonula (ingl. k. Zonule)
Selle mõiste kasutamisest tuleb hoiduda. Tal on erinevaid tähendusi, olles praegu kasutusel põhiliselt biotsooni või alambiotsooni alajaotusena.

Zancle lade

Tüüp ja tase: globaalne kronostratigraafia (lade)

ingl. k. Zanclean

Püstitas: Giuseppe Seguenza (1868)

Nime päritolu: Zancla, Itaalia linna Messina varasem nimi

Kuulub: Pliotseen

Numbriline vanus: 5.3300 → 3.6000 mln a ()

Viited:

Gradstein, F., Ogg, J., Schmitz, M., Ogg, G. 2012. The Geologic Time Scale 2012. Elsevier, . p. 1-1176.

Gradstein, F. M., Ogg, J. G., Smith, A. G. 2004. A Geologic Time Scale 2004. Cambridge University Press, Cambridge. p. 1-589.

Zante kihistik

Tüüp ja tase: regionaalne litostratigraafia (kihistik)

ingl. k. Zante Member| läti k. Zantes| vene k. Зантеская

Püstitas: Ulst & Gailīte (1976)

Nime päritolu: Zante, set. (L)

Esmane lokaliteet/piirkond: Ciecere-10 core, 1076-1088 m

Suhteline vanus: Latorpi ülemlade

Lisainfo: ns Dobele-92 core, 1383,7- 1397 m [6]

Viited:

Hints, L., Meidla, T., Gailite, L. I., Sarv, L. 1993. Католог стратонов и стратотипов ордовика Эстонии и Латвии [Catalogue of Ordovician Stratigraphical Units and Stratotypes of Estonia and Latvia]. Estonian Acadamy of Sciences, Tallinn. p. 1-62.

Brangulis, A. P., Gailite, L. K., Zabels, A. Ya., Springis, T. K., Ulst, R. Ž., Fridrihsone, A. I., Yakovleva, V. I. 1989. Стратотипические и опорные разрезы венда, кембрия и ордовика Латвии [Vendian, Cambrian and Ordovician stratotype and reference sections]. Zinatne, Riia. p. 1-155.

Ulst, R. Ž., Gailite, L. K., Springis, T. K. 1984. Литостратиграфическая схема рацчленения ордовика Елгавского погиба [Lithostratigraphic subdivision of the subsurface Ordovician rocks of the Jelgeva Depression]. Стратиграфия древнепалеозойских отложений Прибалтики. Peд: Мянниль Р. М. & Менс К. А. [Stratigrafiâ drevnepaleozojskih otloženij Pribaltiki]. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn. p. 63-76.

Ulst, R., Gailite, L., Yakovleva, V. 1982. Ордовик Латвии [Ordovik Latvii]. Zinatne, Riia. p. 1-294.

Ulst, R., Gailite, L. 1976. Ордовикская система [Ordovician System]. Стратиграфические схемы Латвийской ССР [Stratigraphic scheme of the Latvian SSR]. p. 36-64.

Stratotüübid:

holostratotüüp: (1076.00..1088.00 m) | Ulst & Gailite, 1976 | Ciecere-10, not preserved.

neostratotüüp: Dobele 92 puurauk (1383.70..1397.00 m) | Brangulis et al., 1989 | .

Zebre kihistu

Tüüp ja tase: regionaalne litostratigraafia (kihistu)

ingl. k. Zebre Formation| läti k. Zebres| vene k. Зебреская

Püstitas: Springis (1974)

Nime päritolu: Zebre, river (L)

Esmane lokaliteet/piirkond: Ciecere-10 core, 1076-1114 m

Kuulub: Balti litostratigraafia (Ordoviitsium)

Suhteline vanus: Latorpi ülemlade

Sisaldab:

Kumbri kihistik

Lutriņi kihistik

Lisainfo: ns Dobele-92 core, 1383,7- 1426,5 m [6]

Viited:

Brangulis, A. P., Gailite, L. K., Zabels, A. Ya., Springis, T. K., Ulst, R. Ž., Fridrihsone, A. I., Yakovleva, V. I. 1989. Стратотипические и опорные разрезы венда, кембрия и ордовика Латвии [Vendian, Cambrian and Ordovician stratotype and reference sections]. Zinatne, Riia. p. 1-155.

Ulst, R., Gailite, L., Yakovleva, V. 1982. Ордовик Латвии [Ordovik Latvii]. Zinatne, Riia. p. 1-294.

Springis, T. K. 1974. Литостратиграфические подразделения нижнего и среденго ордовика Западной и Централ Латвиа [Litostratigrafičeskie podrazdeleniâ nižnego i sredengo ordovika Zapadnoj i Central Latvia]. Региональная геология Прибалтики [Regional Geology of the Baltic]. Zinante, Riia. p. 26-31.

Stratotüübid:

holostratotüüp: (1076.00..1114.00 m) | Springis, 1974 | Ciecere-10, not preserved.

neostratotüüp: Dobele 92 puurauk (1383.70..1426.50 m) | Brangulis et al., 1989 | .

Ziemeli kihistik

Tüüp ja tase: regionaalne litostratigraafia (kihistik)

ingl. k. Ziemeli Member| läti k. Ziemelu| vene k. Зиемельская

Püstitas: Ulst & Gailīte (1976)

Nime päritolu: Ziemeli, village (E)

Esmane lokaliteet/piirkond: Dreimani-11 core, 1052-1065 m

Suhteline vanus: Kunda lade

Lisainfo: ns Saldus-5RM, core, 1112-1122 m [6]

Viited:

Hints, L., Meidla, T., Gailite, L. I., Sarv, L. 1993. Католог стратонов и стратотипов ордовика Эстонии и Латвии [Catalogue of Ordovician Stratigraphical Units and Stratotypes of Estonia and Latvia]. Estonian Acadamy of Sciences, Tallinn. p. 1-62.

Brangulis, A. P., Gailite, L. K., Zabels, A. Ya., Springis, T. K., Ulst, R. Ž., Fridrihsone, A. I., Yakovleva, V. I. 1989. Стратотипические и опорные разрезы венда, кембрия и ордовика Латвии [Vendian, Cambrian and Ordovician stratotype and reference sections]. Zinatne, Riia. p. 1-155.

Ulst, R. Ž., Gailite, L. K., Springis, T. K. 1984. Литостратиграфическая схема рацчленения ордовика Елгавского погиба [Lithostratigraphic subdivision of the subsurface Ordovician rocks of the Jelgeva Depression]. Стратиграфия древнепалеозойских отложений Прибалтики. Peд: Мянниль Р. М. & Менс К. А. [Stratigrafiâ drevnepaleozojskih otloženij Pribaltiki]. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn. p. 63-76.

Ulst, R., Gailite, L., Yakovleva, V. 1982. Ордовик Латвии [Ordovik Latvii]. Zinatne, Riia. p. 1-294.

Ulst, R., Gailite, L. 1976. Ордовикская система [Ordovician System]. Стратиграфические схемы Латвийской ССР [Stratigraphic scheme of the Latvian SSR]. p. 36-64.

Stratotüübid:

holostratotüüp: (1052.00..1065.00 m) | Ulst & Gailite, 1976 | Dreimaņi-11.

neostratotüüp: Saldus 5PM puurauk (1112.00..1122.00 m) | Brangulis et al., 1989 | .

Zirni kihistik

Tüüp ja tase: regionaalne litostratigraafia (kihistik)

ingl. k. Zirni Member| läti k. Zirnu| vene k. Зирниская

Püstitas: Ulst & Gailīte (1976)

Nime päritolu: Zirni, set. (L)

Esmane lokaliteet/piirkond: Ciecere-10 core, 1096-1109, 5 m

Suhteline vanus: Latorpi ülemlade

Lisainfo: ns Dobele-92, core, 1407-1416 m [6]

Viited:

Hints, L., Meidla, T., Gailite, L. I., Sarv, L. 1993. Католог стратонов и стратотипов ордовика Эстонии и Латвии [Catalogue of Ordovician Stratigraphical Units and Stratotypes of Estonia and Latvia]. Estonian Acadamy of Sciences, Tallinn. p. 1-62.

Brangulis, A. P., Gailite, L. K., Zabels, A. Ya., Springis, T. K., Ulst, R. Ž., Fridrihsone, A. I., Yakovleva, V. I. 1989. Стратотипические и опорные разрезы венда, кембрия и ордовика Латвии [Vendian, Cambrian and Ordovician stratotype and reference sections]. Zinatne, Riia. p. 1-155.

Ulst, R. Ž., Gailite, L. K., Springis, T. K. 1984. Литостратиграфическая схема рацчленения ордовика Елгавского погиба [Lithostratigraphic subdivision of the subsurface Ordovician rocks of the Jelgeva Depression]. Стратиграфия древнепалеозойских отложений Прибалтики. Peд: Мянниль Р. М. & Менс К. А. [Stratigrafiâ drevnepaleozojskih otloženij Pribaltiki]. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn. p. 63-76.

Ulst, R., Gailite, L., Yakovleva, V. 1982. Ордовик Латвии [Ordovik Latvii]. Zinatne, Riia. p. 1-294.

Ulst, R., Gailite, L. 1976. Ордовикская система [Ordovician System]. Стратиграфические схемы Латвийской ССР [Stratigraphic scheme of the Latvian SSR]. p. 36-64.

Stratotüübid:

holostratotüüp: (1096.00..1109.50 m) | Ulst & Gailite, 1976 | Ciecere-10, not preserved.

neostratotüüp: Dobele 92 puurauk (1407.00..1416.00 m) | Brangulis et al., 1989 | .

Eesti Stratigraafia Komisjon 2006-2020.
Siin lehel leiduvad materjalid on kõigile vabaks kasutamiseks vastavalt Creative Commons CC-BY litsentsile