Eesti Stratigraafia Komisjon (ESK)
start page |
[EST] [ENG]Eesti Geoloogia Selts
ESK »

Stratigraphic terminology

This is a brief glossary of general stratigraphic terms as well as names of global and regional stratigraphic units.

Currently this glossary is not complete and provided in Estonian only. An English version may follow; before then, please direct your questions to the members of the Estonian Commission on Stratigraphy (ESK).

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Otsi terminit, indeksit või üksuse ID koodi: (pimeotsinguks *):

Taksoni esinemistsoon (ingl. k. Taxon range zone)
(i) Definitsioon. Kihtide hulk esindamaks mingi kindla taksoni eksemplaride stratigraafilise ja geograafilise leviku teadaolevat vahemikku. Tegu on antud taksoni ruumilise levikuga kõigi nende läbilõigete ja paljandite summa (korrelatsiooni) järgi, kus ta on määratud.
(ii) Piirid. Taksoni esinemistsooni piiriks on biotase, mis märgib igas läbilõikes nende eksemplaride teadaoleva leviku välist piiri, mille esinemisvahemikku antud tsoon esindab. Taksoni esinemistsooni piirid igas läbilõikes näidatakse ära antud taksoni kõige alumise ja kõige ülemise stratigraafilise esinemistaseme järgi.
(iii) Nimi. Taksoni esinemistsoon nimetatakse selle taksoni järgi, mille esinemisvahemikku ta väljendab.
(iv) Taksoni kohalik esinemisvahemik. Taksoni kohalik esinemisvahemik võib olla määratletud mõne läbilõike, ala või regiooni järgi.
Tase (marker)
Stratigraafilises järjestuses kindlat positsiooni omav vahekiht või pind. Taseme tüüp (kategooria) näidatakse ära vastava eessõnaga (nt litotase (litomarker), biotase (biomarker), kronotase (kronomarker) jne).
Tsoon (ingl. k. Zone)
Stratigraafilise klassifikatsiooni mitme kategooria piires eristatav väikseim kivimkeha. Tsooni tüüp näidatakse ära vastava eessõnaga (nt litotsoon, biotsoon, kronotsoon jne).
Tsoonula (ingl. k. Zonule)
Selle mõiste kasutamisest tuleb hoiduda. Tal on erinevaid tähendusi, olles praegu kasutusel põhiliselt biotsooni või alambiotsooni alajaotusena.
Tühi vahemik (ingl. k. Barren interval)
Stratigraafiline vahemik ilma läbilõigetes tavapäraste fossiilideta.
Tüüpala ja tüüppiirkond
Geograafiline ala või piirkond, mis sisaldab stratigraafilise üksuse või tema piiri stratotüüpi või tüüppaljandit.
Tüüppaljand
Kihilise stratigraafilise üksuse stratotüübi geograafiline asukoht peab olema täpselt teada. Tüüppaljandi nimi tuletatakse kohanimest, kus see üksus algselt kirjeldati või nimetati. Üksuste puhul, mis moodustuvad mittekihilistest tard- või moondekivimeist, on tüüppaljandiks koht, kus antud üksus defineeriti ja iseloomustati.

Otsingule vastab 55 kirjet. Täpsema info leidmiseks valige nimekirjast otsitav termin:
Alam-Triias
Kesk-Triias
Taani lade
Tänapäev
Telychi lade
Terre-Neuve
Thaneti lade
Tilze lade
Tithoni lade
Toarci lade
Ton
Tortoni lade
Tournais' lade
Tremadoci lade
Triias
Turoni lade
Ülem-Triias
Tabasalu kihistik
Taebla kihistik
Tagavere kihid
Tahula kihid
Tamme kihistik
Tammiku kihistik
Tammneeme kihistik
Tamsalu kihistu
Tārgale kihistu
Tarvastu kihistik
Tatruse kihistu
Taučionyse kihistu
Taurupe kihistu
Tebra kihistu
Tilže kihistu
Tiskre kihistu
Toila kihistu
Tõlinõmme kihistik
Tõlla kihid
Toolse kihistik
Tootsi kihistu
Tõrevere kihistik
Torgu kihistu
Tori kihistik
Tõrremäe kihistik
Tosna kihistu
Tõstamaa kihtkond
Tsitre kihistu
Tudu kihistik
Tudulinna kihistu
Türisalu kihistu
Taadikvere plutoon
Taebla plutoon
Tallinna vöönd
Tapa plutoon
Tapa vöönd
Traani plutoon
Trilli plutoon
Eesti Stratigraafia Komisjon 2006-2022.
Siin lehel leiduvad materjalid on kõigile vabaks kasutamiseks vastavalt Creative Commons CC-BY litsentsile