Eesti Stratigraafia Komisjon (ESK)
start page |
[EST] [ENG]Eesti Geoloogia Selts
ESK »

Stratigraphic terminology

This is a brief glossary of general stratigraphic terms as well as names of global and regional stratigraphic units.

Currently this glossary is not complete and provided in Estonian only. An English version may follow; before then, please direct your questions to the members of the Estonian Commission on Stratigraphy (ESK).

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Otsi terminit, indeksit või üksuse ID koodi: (pimeotsinguks *):

Biostratigraafia
Stratigraafia haru, mis tegeleb fossiilide levikuga stratigraafilistes ürikutes ja kihtide korrastamisega üksustesse neis sisalduvate fossiilide põhjal.
Biostratigraafiline klassifikatsioon
Stratigraafiliste läbilõigete sihipärane jagamine ja korrastamine nimelistesse üksutesse neis sisalduvate fossiilide järgi.
Biostratigraafiline tase (biotase)
Stratigraafiline piir või pind, millega risti esineb mõni biostratigraafilise tunnuse oluline muutus. Biotasemel pole paksust ja teda ei tohiks kasutada stratigraafilise üksusena (isegi juhul, kui ta on selgelt eristatav).
Biostratigraafiline tsoon (biotsoon)
Üldmõiste igat liiki biostratigraafilistele üksustele olenemata nende paksusest ja geograafilisest ulatusest. (vt lõiku A.7). Kord esitletud ametlikku klassinime, näiteks Globigerina brevis?e takson-esinemistsooni, võib hiljem kasutada lihtsustatult, näiteks ainult Globigerina brevis?e tsoonina. Biotsoonide paksus, geograafiline ulatus ja neis talletunud ajavahemik on väga erinev.
Tühi vahemik (ingl. k. Barren interval)
Stratigraafiline vahemik ilma läbilõigetes tavapäraste fossiilideta.

Otsingule vastab 78 kirjet. Täpsema info leidmiseks valige nimekirjast otsitav termin:
Aluoja alamlade
Bajoci lade
Balti Alam-Devon
Balti Alam-Kambrium
Balti Devon
Balti Kambrium
Balti Kesk-Devon
Balti Kesk-Kambrium
Balti kronostratigraafia
Balti Ordoviitsium
Balti Silur
Balti Ülem-Devon
Balti Ülem-Kambrium
Barremi lade
Bartoni lade
Baškiiri lade
Bathoni lade
Berriasian lade
Billingeni lade
Burdigali lade
Burtnieki lade
Hunderumi alamlade
Hunnebergi lade
Kunda lade
Langevoja alamlade
Latorpi ülemlade
Saka alamlade
Vääna alamlade
Valaste alamlade
Volhovi lade
Baldone kihistu
Balga kihistu
Balti litostratigraafia
Balti litostratigraafia (Devon)
Balti litostratigraafia (Kambrium)
Balti litostratigraafia (Kvaternaar)
Balti litostratigraafia (Ordoviitsium)
Balti litostratigraafia (Silur)
Balti litostratigraafia (Vend)
Baltinava kihistu
Bernāti kihistik
Bičinūai kihistu
Biržai kihistik
Blidene kihistu
Brocēni kihistik
Burtnieki kihistu
Iru kihistik
Jägala kihistik
Kallaste kihistik
Kalvi kihistik
Kandle kihistu
Klooga kihistik
Künnapõhja kihistik
Lahepera kihistik
Leetse kihistu
Loobu kihistu
Mäeküla kihistik
Malla kihistik
Napa kihistik
Nõmmeveski kihistik
Ojaküla kihistik
Osmussaare kihistik
Pada kihistik
Päite kihistik
Pakri kihistu
Riguldi kihistik
Saka kihistik
Sillaoru kihistu
Suurupi kihistik
Toila kihistu
Tõlinõmme kihistik
Ubari kihistik
Udria kihistik
Valgejõe kihistik
Voka kihistik
Balti tefrostratigraafia
aluskord
aluspõhi
Eesti Stratigraafia Komisjon 2006-2023.
Siin lehel leiduvad materjalid on kõigile vabaks kasutamiseks vastavalt Creative Commons CC-BY litsentsile