Eesti Stratigraafia Komisjon (ESK)
start page |
[EST] [ENG]Eesti Geoloogia Selts
ESK »

Stratigraphic terminology

This is a brief glossary of general stratigraphic terms as well as names of global and regional stratigraphic units.

Currently this glossary is not complete and provided in Estonian only. An English version may follow; before then, please direct your questions to the members of the Estonian Commission on Stratigraphy (ESK).

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Otsi terminit, indeksit või üksuse ID koodi: (pimeotsinguks *):

Intervalltsoon
(i) Definitsioon. Kahe määratletud biotaseme vahel asuv kivistisi sisaldav kihtide hulk. Niisugune tsoon ei ole iseenesest veel mõne taksoni esinemistsoon, ta on defineeritud ja määratud ainuüksi teda piiravate biotasemetega (joonis 3).
Süvalasumusega stratigraafilistel töödel, kus kihid läbitakse algusest lõpuni ja paleontoloogilised määrangud on enamasti antud puuraugumaterjali põhjal (võimalik on proovide ?saastumine? eelnevalt puuritud kivimite uuesti ringlussse mineku või puuraugu seinast lahtipudenemise tõttu), defineeritakse intervalltsoon kahe taksoni kõrgeima teadaoleva esinemise (allapoole esmaesinemise) vahelise stratigraafilise lõiguna (joonis 4). Seda intervalltsoonide tüüpi on nimetatud ka ?viimase esinemise tsooniks?, ehkki korrektsemaks terminiks on ?kõige ülemise esinemise tsoon?. Ka intervalltsoon, mis on defineeritud kui stratigraafiline lõik kahe määratletud taksoni kõige alumisema esinemise vahel (?kõige alumisema esinemise tsoon?), on süvalasumusega töödel üsna kasulik vahend.
(ii) Piirid. Intervalltsooni piirid defineeritakse selleks valitud biotasemetega.
(iii) Nimi. Intervalltsoonile antud nimi võib olla tuletatud piiritasemete nimest, kusjuures alumise piiri nimi eelneb ülemisele (nt Globigerinoides sicanus-Orbulina suturalis intervalltsoon). Intervalltsooni definitsioonis on soovitav määratleda piiravate biotasemete valikukriteeriumid, näiteks kõige alumisem esinemine, kõige ülemisem esinemine jne. Ülaltoodud nimevariantide alternatiiviks on intervalltsooni nimes ainult ühe taksoni nime näitamine. See takson peaks olema antud tsooni tavakomponent, kuigi mitte kohustuslikult piirduma ainult temaga.

Otsingule vastab 24 kirjet. Täpsema info leidmiseks valige nimekirjast otsitav termin:
Holotseen
Idavere alamlade
Indu lade
Iru alamladestik
Pleistotseen
Alam-Järva alamkihistu
Alam-Kesk-Järva alamkihistu
Alam-Ugandi alamkihistu
Ikla kihistik
Imavere kihid
Irbeni kihistu
Irlava kihid
Iru kihistik
Järva kihistu
Karuküla kihistu
Kesk-Järva alamkihistu
Kesk-Ugandi alamkihistu
Õhne kihistu
Prangli kihistu
Sangaste kihistu
Ugandi kihistu
Ülem-Järva alamkihistu
Ülem-Ugandi alamkihistu
Imastu plutoon
Eesti Stratigraafia Komisjon 2006-2023.
Siin lehel leiduvad materjalid on kõigile vabaks kasutamiseks vastavalt Creative Commons CC-BY litsentsile