Eesti Stratigraafia Komisjon (ESK)
start page |
[EST] [ENG]Eesti Geoloogia Selts
ESK »
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Otsi terminit, indeksit või üksuse ID koodi: (pimeotsinguks *):


Tõrremäe kihistik

ingl. k. Tõrremägi Member

Tüüp ja taseregionaalne litostratigraafia (kihistik)
Staatusformaalne standard
AutorGrigelis (1976)
IndeksDIIIR'T
IndeksO3rgTr
SünonüümidDIII-FIaV'T ()
Nime päritoluTõrremägi, village (E)
Esmane lokaliteet/piirkondditch at Rakvere
KuulubRägavere kihistu
Sisaldab
Seotud üksused
Suhteline vanusOandu lade
eMaapõu ID472

Stratotüübid

holostratotüüp: Tõrremäe kuivenduskraavid ( m) | Rõõmusoks, 1983 | ditch at Rakvere.

Viited

Põlma, L., Sarv, L., Hints, L. 1988. Литология и фауна типовых разрезов карадокского яруса в Северной Эстонии [Lithology and fauna of the type sections of the Caradoc Series in North Estonia]. Valgus, Tallinn. p. 1-101. PDF

Põlma, L., Haas, A. 1987. Йыхвиский горизонт. Кейлаский горизонт. Оандуский горизонт [Jõhvi Stage. Keila Stage. Oandu Stage]. Геология и полезные ископаемые Раквереского фосфоритоносного районa. Pед: Пуура В. В. [Geology and mineral resources of the Rakvere phosphorite-bearing area]. Valgus, Tallinn. p. 56-63.

Rõõmusoks, A. 1983. Eesti aluspõhja geoloogia. Valgus, Tallinn. p. 1-224. PDF

Grigelis, A. A. (ed) 1978. Решения межведомственного регионального стратиграфического совещания по разработке унифицированных стратиграфических схем Прибалтики 1976 г. [Rešeniâ mežvedomstvennogo regional'nogo stratigrafičeskogo soveŝaniâ po razrabotke unificirovannyh stratigrafičeskih shem Pribaltiki 1976 g.]. Litovski NIGRII, Leningrad. p. 1-85. PDF

Männil, Ralf 1960. Стратиграфия оандуского ("вазалеммаского") горизонта [The stratigraphy of the Oandu ("Vasalemma") Stage]. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituudi Uurimused V. p. 89-122.

Eesti Stratigraafia Komisjon 2006-2022.
Siin lehel leiduvad materjalid on kõigile vabaks kasutamiseks vastavalt Creative Commons CC-BY litsentsile