Eesti Stratigraafia Komisjon (ESK)
start page |
[EST] [ENG]Eesti Geoloogia Selts
ESK »
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Otsi terminit, indeksit või üksuse ID koodi: (pimeotsinguks *):


Orasoja kihistik

ingl. k. Orasoja Member

Tüüp ja taseregionaalne litostratigraafia (kihistik)
Staatusformaalne standard
AutorLoog (1964)
IndeksAIIK'O
IndeksO1klO
Sünonüümid
Nime päritoluOrasoja, stream (E)
Esmane lokaliteet/piirkondOrasoja Stream bank
KuulubKallavere kihistu
Sisaldab
Seotud üksused
Suhteline vanusPakerordi lade
eMaapõu ID427

Stratotüübid

holostratotüüp: ( m) | Loog & Kivimägi, 1968 | Orasoja Stream bank.

Viited

Hints, L., Meidla, T., Gailite, L. I., Sarv, L. 1993. Католог стратонов и стратотипов ордовика Эстонии и Латвии [Catalogue of Ordovician Stratigraphical Units and Stratotypes of Estonia and Latvia]. Estonian Acadamy of Sciences, Tallinn. p. 1-62. PDF

Heinsalu, H. 1987. Литостратиграфическое расчленение тремадокских отложений Северной Эстонии [Lithostratigraphical subdivision of Tremadoc deposits of North Estonia]. p. 66-78. PDF

Popov, L. E., Khazanovich, K. K. 1985. Новые данные по стратиграфии кембро-ордовикских фосфоритоносных отложений на северо-западе Русской плиты [New data on the stratigraphy of the Cambrian - Ordovician phosphorite deposits in the northwest of the Russian Plate]. Проблемы развития и рационального использования ресурсов Прибалтийского фосфоритоносного бассейна. Тр ГИГХС вып. 63 [Problems of development and rational use of the resources of the Baltic basin phosphorite]. p. 38-47.

Kaljo, D. 1984. History of Investigation. Intrenational Geological Congress. XXVII Session. Estonian S.S.R. Excursions: 027 Hydrogeology of the Baltic; 028 Geology and mineral deposits of Lower Palaeozoic of the Eastern Baltic area. Guidebook. p. 5-6.

Heinsalu, H. 1981. Литология фосфатоносных отложений тремадока Северной Эстонии [Lithology of the phosphorite-bearing Tremadocian deposits in North Estonia]. Kandidaaditöö. p. 1-231.

Loog, A., Kivimägi, E. 1968. Литостратиграфия пакерортского горизонта в Эстонии [On the lithostratigraphy of the Pakerort Stage in Estonia]. p. 374-385. PDF

Heinsalu, Ü. 1964. Karst Saaremaal. VIII Eesti Looduseuurijate päev. Ettekannete teesid. Looduseuurijate Selts, Tartu. p. 86-87.

Eesti Stratigraafia Komisjon 2006-2022.
Siin lehel leiduvad materjalid on kõigile vabaks kasutamiseks vastavalt Creative Commons CC-BY litsentsile