Eesti Stratigraafia Komisjon (ESK)
start page |
[EST] [ENG]Eesti Geoloogia Selts
ESK »
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Otsi terminit, indeksit või üksuse ID koodi: (pimeotsinguks *):


Varangu kihistu

ingl. k. Varangu Formation

Tüüp ja taseregionaalne litostratigraafia (kihistu)
Staatusstandard
AutorMännil in Aaloe et al. (1958)
IndeksAII-IIIS'V
IndeksO1vr
Nime päritoluVarangu küla
KuulubBalti litostratigraafia (Ordoviitsium)
Suhteline vanusÖlandi ladestik
eMaapõu ID267

Stratotüübid

holostratotüüp: ( m) | Heinsalu, H., 1987 | Selja river bank.

hüpostratotüüp: Aseri paekallas ( m) | Sidaravičiene et al., 1999 | Antud teoses pole mainitud, kes selle püstitas.

Viited

Männil, Ralf, Meidla, T. 1994. Estonia, Latvia, Lithuania, Byelorussia, parts of Russia, the Ukraine and Moldova (East European Platform). The Ordovician System of the East European Platform and Tuva (southeastern Russia). Correlation charts and explanatory notes. International Union of Geological Sciences, Trondheim. p. 1-52. PDF

Hints, L., Meidla, T., Gailite, L. I., Sarv, L. 1993. Католог стратонов и стратотипов ордовика Эстонии и Латвии [Catalogue of Ordovician Stratigraphical Units and Stratotypes of Estonia and Latvia]. Estonian Acadamy of Sciences, Tallinn. p. 1-62. PDF

Mägi, S., Viira, V., Aru, H. 1989. On the correlation of the Tremadocian and Arenigian boundary beds in the East Baltic. p. 63-67. https://doi.org/10.3176/geol.1989.2.05 PDF

Heinsalu, H. 1987. Литостратиграфическое расчленение тремадокских отложений Северной Эстонии [Lithostratigraphical subdivision of Tremadoc deposits of North Estonia]. p. 66-78. https://doi.org/10.3176/geol.1987.2.03 PDF

Kleesment, A., Mägi, S. 1975. K литологической и минералогической характеристике терригенно-глауконитовых отложений цератопигевого и латорпского горизонтов Эстонской структурно-фациальной зоны [On the lithology and mineralogy of terrigenous glauconite deposits in Ceratopygian and Latorpian stages of Estonian structural-facial zones]. Perioodika, . p. 55-63. https://doi.org/10.3176/chem.geol.1975.1.09 PDF

Viira, V., Kivimägi, E., Loog, A. 1970. О литологии и возрасте варангуской пачки (тремадок Северной Эстонии) [On the lithology and age of the Varangu Member (Tremadocian, North-Estonia)]. p. 147-155. https://doi.org/10.3176/chem.geol.1970.2.09 PDF

Stumbur, K. A. 1962. О стратиграфии варангуской пачки [On the stratigraphy of the Varangu Member]. ENSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituudi Uurimused X. p. 61-66. PDF

Aaloe, Ago., Mark, E., Männil, Ralf, Müürisepp, K., Orviku, K. 1958. Обзор стратиграфии палеозойских и четвертичных отложений Эстонской ССР [Obzor stratigrafii paleozojskih i četvertičnyh otloženij Èstonskoj SSR]. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn. p. 1-46.

Eesti Stratigraafia Komisjon 2006-2023.
Siin lehel leiduvad materjalid on kõigile vabaks kasutamiseks vastavalt Creative Commons CC-BY litsentsile