Eesti Stratigraafia Komisjon (ESK)
start page |
[EST] [ENG]Eesti Geoloogia Selts
ESK »
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Otsi terminit, indeksit või üksuse ID koodi: (pimeotsinguks *):


Suurjõe kihistik

ingl. k. Suurjõgi Member

Tüüp ja taseregionaalne litostratigraafia (kihistik)
Staatusformaalne standard
AutorLoog (1964)
IndeksAIIK'S
IndeksO1klS
Sünonüümid
Nime päritoluSuurjõgi, river (E)
Esmane lokaliteet/piirkondSuurjõgi, Mustjõgi River bank
KuulubKallavere kihistu
Sisaldab
Seotud üksused
Suhteline vanusPakerordi lade
eMaapõu ID459

Stratotüübid

holostratotüüp: Mustjõe paljand ( m) | Loog & Kivimägi, 1968 | Suurjõgi (Mustjõgi river bank).

Viited

Hints, L., Meidla, T., Gailite, L. I., Sarv, L. 1993. Католог стратонов и стратотипов ордовика Эстонии и Латвии [Catalogue of Ordovician Stratigraphical Units and Stratotypes of Estonia and Latvia]. Estonian Acadamy of Sciences, Tallinn. p. 1-62. PDF

Heinsalu, H., Raudsep, R. 1992. О двух подходах к стратиграфическому расчленению тремадокских отложений Северной Эстонии [On two possible stratigraphical subdivisions of the Tremadocian deposits of northern Estonia]. Геология ракушечных фосфоритов Прибалтики. Pед: Хейнсалу Х. Н. [Geology of shelly phosphorites of Baltic Basin]. Eesti Teaduste Akadeemia, Geoloogia Instituut, Tallinn. p. 106-114.

Heinsalu, H. 1990. Loc. 1:1. Ülgase outcrop. Loc. 1:2. Maardu quarry. Loc. 1:3. Suhkrumägi outcrop. Field Meeting Estonia 1990. An Excursion Guidebook. Estonian Academy of Sciences, Tallinn. p. 121-124.

Mens, K., Viira, V., Paalits, I., Puura, I. 1989. Cambrian-Ordovician boundary beds at Mäekalda, Tallinn, North Estonia. p. 101-111. PDF

Kaljo, D., Heinsalu, H., Mens, K., Puura, I., Viira, V. 1988. Cambrian-Ordovician Boundary beds at Tõnismägi, Tallinn, North Estonia. p. 457-463. https://doi.org/10.1017/S001675680001308X

Heinsalu, H. 1987. Литостратиграфическое расчленение тремадокских отложений Северной Эстонии [Lithostratigraphical subdivision of Tremadoc deposits of North Estonia]. p. 66-78. PDF

Heinsalu, H., Viira, V., Mens, K., Oja, T., Puura, I. 1987. Кембрийско-ордовикские пограничные отложения разреза Юлгазе, Северная Эстония (неостратотип маардуской пачки) [The section of the Cambrian-Ordovician boundary beds in Ülgase, northern Estonia]. p. 154-165. PDF

Männil, Ralf, Rõõmusoks, A. 1984. Ревизия литостратиграфической схемы расчленения ордовика Северной Эстонии [A revision of the lithostratigraphic subdivision of the Ordovician of North Estonia]. Стратиграфия древнепалеозойских отложений Прибалтики [Stratigrafiâ drevnepaleozojskih otloženij Pribaltiki]. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn. p. 52-62.

Heinsalu, H. 1981. Литология фосфатоносных отложений тремадока Северной Эстонии [Lithology of the phosphorite-bearing Tremadocian deposits in North Estonia]. Kandidaaditöö. p. 1-231.

Kivimägi, E., Loog, A. 1972. Основные типы текстур граптолитовых аргиллитов месторождения Тоолсе [The main structural types of graptolitic argillites of the Toolse deposit]. p. 143-147. PDF

Loog, A., Kivimägi, E. 1968. Литостратиграфия пакерортского горизонта в Эстонии [On the lithostratigraphy of the Pakerort Stage in Estonia]. p. 374-385. PDF

Heinsalu, Ü. 1964. Karst Saaremaal. VIII Eesti Looduseuurijate päev. Ettekannete teesid. Looduseuurijate Selts, Tartu. p. 86-87.

Eesti Stratigraafia Komisjon 2006-2022.
Siin lehel leiduvad materjalid on kõigile vabaks kasutamiseks vastavalt Creative Commons CC-BY litsentsile