Eesti Stratigraafia Komisjon (ESK)
start page |
[EST] [ENG]Eesti Geoloogia Selts
ESK »
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Otsi terminit, indeksit või üksuse ID koodi: (pimeotsinguks *):


Maardu kihistik

ingl. k. Maardu Member

Tüüp ja taseregionaalne litostratigraafia (kihistik)
Staatusformaalne standard
AutorMüürisepp (1958)
IndeksAIIK'M
IndeksO1klM
Sünonüümid
Nime päritoluMaardu, vil. (E)
Esmane lokaliteet/piirkondMaardu quarry
KuulubKallavere kihistu
Sisaldab
Seotud üksused
eMaapõu ID262

Stratotüübid

holostratotüüp: Maardu karjäär ( m) | Loog & Kivimägi, 1968 | .

neostratotüüp: Ülgase paljand ( m) | Heinsalu, H. et al., 1987 | .

Viited

Hints, L., Meidla, T., Gailite, L. I., Sarv, L. 1993. Католог стратонов и стратотипов ордовика Эстонии и Латвии [Catalogue of Ordovician Stratigraphical Units and Stratotypes of Estonia and Latvia]. Estonian Acadamy of Sciences, Tallinn. p. 1-62. PDF

Heinsalu, H., Raudsep, R. 1992. О двух подходах к стратиграфическому расчленению тремадокских отложений Северной Эстонии [On two possible stratigraphical subdivisions of the Tremadocian deposits of northern Estonia]. Геология ракушечных фосфоритов Прибалтики. Pед: Хейнсалу Х. Н. [Geology of shelly phosphorites of Baltic Basin]. Eesti Teaduste Akadeemia, Geoloogia Instituut, Tallinn. p. 106-114.

Heinsalu, H. 1990. Loc. 1:1. Ülgase outcrop. Loc. 1:2. Maardu quarry. Loc. 1:3. Suhkrumägi outcrop. Field Meeting Estonia 1990. An Excursion Guidebook. Estonian Academy of Sciences, Tallinn. p. 121-124.

Mens, K., Viira, V., Paalits, I., Puura, I. 1989. Cambrian-Ordovician boundary beds at Mäekalda, Tallinn, North Estonia. p. 101-111. PDF

Popov, L. E., Sergejeva, S. P., Khazanovitch, K. K. 1989. Biostratigrafičeskoe rasčlenenie. Опорные разрезы и стратиграфия кембро-ордовикской фосфоритоносной оболовой толщи на северо-западе Русской платформы [The key sections and stratigraphy of the phosphate-bearing Obolus beds on the north-east of Russian platform]. Nauka, Leningrad. p. 85-95.

Kaljo, D., Heinsalu, H., Mens, K., Puura, I., Viira, V. 1988. Cambrian-Ordovician Boundary beds at Tõnismägi, Tallinn, North Estonia. p. 457-463. https://doi.org/10.1017/S001675680001308X

Heinsalu, H. 1987. Литостратиграфическое расчленение тремадокских отложений Северной Эстонии [Lithostratigraphical subdivision of Tremadoc deposits of North Estonia]. p. 66-78. PDF

Heinsalu, H., Viira, V., Mens, K., Oja, T., Puura, I. 1987. Кембрийско-ордовикские пограничные отложения разреза Юлгазе, Северная Эстония (неостратотип маардуской пачки) [The section of the Cambrian-Ordovician boundary beds in Ülgase, northern Estonia]. p. 154-165. PDF

Heinsalu, H. 1981. Литология фосфатоносных отложений тремадока Северной Эстонии [Lithology of the phosphorite-bearing Tremadocian deposits in North Estonia]. Kandidaaditöö. p. 1-231.

Müürisepp, K. 1960. Литостратиграфия пакерортского горизонта в Эстонской ССР по данным обнажений [Lithostratigraphy of the Pakerort Formation in Estonia based on the outcrop data]. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituudi Uurimused V. p. 37-44.

Müürisepp, K. 1958. Литостратиграфия пакерортского горизонта в Эстонской ССР [Lithostratigraphy of the Pakerort Stage in Estonia]. Abstracts of the scientific session dedicated to the 50th anniversary of death of the Academician F. Schmidt. Eesti NSV TA Geoloogia Instituut, Tallinn. p. 28-30.

Müürisepp, K. 1958. Характеристика нижней границы пакерортского горизонта от мыса Пакерорт до реки Сясь [Die Beshaffenheit der unteren Grenze der Packerort-Stufe von Packerort bis zum Sjass-Fluss]. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituudi Uurimused III. p. 55-80.

Eesti Stratigraafia Komisjon 2006-2022.
Siin lehel leiduvad materjalid on kõigile vabaks kasutamiseks vastavalt Creative Commons CC-BY litsentsile