Eesti Stratigraafia Komisjon (ESK)
start page |
[EST] [ENG]Eesti Geoloogia Selts
ESK »
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Otsi terminit, indeksit või üksuse ID koodi: (pimeotsinguks *):


Kiviõli kihistik

ingl. k. Kiviõli Member

Tüüp ja taseregionaalne litostratigraafia (kihistik)
Staatusformaalne standard
AutorRõõmusoks (1959)
IndeksCIc-CIIV'K
IndeksO3vvK
Sünonüümid
Nime päritoluKiviõli, town (E)
Esmane lokaliteet/piirkondKüttejou quarry
KuulubViivikonna kihistu
Sisaldab
Seotud üksused
Suhteline vanusKukruse lade
eMaapõu ID401

Stratotüübid

holostratotüüp: Küttejõu karjäär ( m) | Männil, Ralf, 1984 | .

Viited

Hints, L., Meidla, T., Gailite, L. I., Sarv, L. 1993. Католог стратонов и стратотипов ордовика Эстонии и Латвии [Catalogue of Ordovician Stratigraphical Units and Stratotypes of Estonia and Latvia]. Estonian Acadamy of Sciences, Tallinn. p. 1-62. PDF

Männil, Ralf, Bauert, H. 1986. Строение кукерситоносной толщи CIc–CII [Geology of the kukersite-bearing beds CIc–CII]. Строение сланценосной толщи Прибалтийского бассейна горючих сланцев-кукерситов [Geology of the Kukersite-Bearing Beds of the Baltic Oil Shale Basin]. Valgus, Tallinn. p. 25-37.

Männil, Ralf, Bauert, H. 1984. Строение кукрузесуого горизонта по меридиональному профилю пересекающему Эстонское и Тапаское месторождения горючих сланцев [A meridional section of the Kukruse beds across the Estonian and Tapa kukersite shale deposits]. p. 113-119. PDF

Oraspõld, A., Kala, E. 1980. Литология вормсиского горизонта в Эстонии [Lithology of the Vormsi Stage in Estonia]. Aluspõhja kivimite litostratigraafia ja mineraloogia. p. 51-74. PDF

Männil, Ralf 1976. Распределение граптолоидей в карбонатных отложениях ордовика Прибалтики [Distribution of graptoloids in the Ordovician carbonate rocks of the East Baltic area]. Граптолиты и стратиграфия [Graptolites and Stratigraphy]. Academy of Sciences of Estonian SSR. Institut of Geology, Tallinn. p. 105-118.

Rõõmusoks, A. 1962. К стратиграфии харьюской серии в Эстонии [On the stratigraphy of the Harjuan Series of Estonia]. ENSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituudi Uurimused X. p. 77-85. PDF

Rõõmusoks, A. 1960. Ордовикская система [Ордовикская система [Ordovician System]]. Геология СССР. Том XXVIII. Эстонская ССР [Геология СССР. Том XXVIII. Эстонская ССР [Geology of USSR. Vol XXVIII. Estonian SSR]]. p. 55-113.

Eesti Stratigraafia Komisjon 2006-2022.
Siin lehel leiduvad materjalid on kõigile vabaks kasutamiseks vastavalt Creative Commons CC-BY litsentsile