Eesti Stratigraafia Komisjon (ESK)
start page |
[EST] [ENG]Eesti Geoloogia Selts
ESK »

Stratigraphic terminology

This is a brief glossary of general stratigraphic terms as well as names of global and regional stratigraphic units.

Currently this glossary is not complete and provided in Estonian only. An English version may follow; before then, please direct your questions to the members of the Estonian Commission on Stratigraphy (ESK).

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Otsi terminit, indeksit või üksuse ID koodi: (pimeotsinguks *):


Kuressaare lade

Tüüp ja tase: regionaalne kronostratigraafia (lade)

ingl. k. Kuressaare Stage| läti k. Kuressāres| vene k. курессаареский

Indeks: K3a | S3KR

Püstitas: Klaamann (1970)

Nime päritolu: Kuressaare town (E)

Esmane lokaliteet/piirkond: Kuressaare core

Kuulub: Ülem-Silur

Suhteline vanus: Ludfordi lade

Numbriline vanus: 419.4000 → 418.7000 mln a (Melchin et al., 2004)

Litostratigraafilised üksused Eestis:

Kudjape kihid

Kuressaare kihistu

Tahula kihid

Ventspilsi kihistu

Viited:

Einasto, R., Kala, E., Mägi, S. (koost) 1978. Экскурсия III Всезоюзного семинара по цикличности и стратиграфии, посвященного принципам и методам выделения и прослеживания циклитов в платформенных карбонатных отложениях. Западная Эстония [The Third All-Union Workshop on cycling and stratigraphy, dedicated to the principles and methods of selection and tracking cyclites in platform carbonate sediments, Western Estonia]. ENSV Teaduste Akadeemia, Tallinn. p. 1-29.

Aaloe, Ago, Kaljo, D., Klaamann, E., Nestor, H., Einasto, R. 1976. Стратиграфическая схема силура Эстонии [Stratigraphical classification of the Estonian Silurian]. p. 38-45.

Klaamann, E. 1970. Паадлаский горизонт [Paadla Stage]. Кальо Д. Л. (ред.) Силур Эстонии [The Silurian of Estonia]. Valgus, Tallinn. p. 276-286.

Stratotüübid:

holostratotüüp: Kingissepa GI puurauk (1.50..19.80 m) | Aaloe, Ago et al., 1976a | Särghaua dep., Nestor 1993 on puuraugu sügavuseks märgitud 1,5-19,8 m..

Eesti Stratigraafia Komisjon 2006-2020.
Siin lehel leiduvad materjalid on kõigile vabaks kasutamiseks vastavalt Creative Commons CC-BY litsentsile