Eesti Stratigraafia Komisjon (ESK)
start page |
[EST] [ENG]Eesti Geoloogia Selts
ESK »
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Otsi terminit, indeksit või üksuse ID koodi: (pimeotsinguks *):


Paadla kihistu

ingl. k. Paadla Formation

Tüüp ja taseregionaalne litostratigraafia (kihistu)
Staatusformaalne standard
AutorBekker (1925)
IndeksK2P
IndeksS3pd
Sünonüümid
Nime päritoluPaadla vil. (E)
Esmane lokaliteet/piirkondPaadla quarry+core
KuulubBalti litostratigraafia (Silur)
SisaldabSauvere kihid
Uduvere kihid
Seotud üksused
Suhteline vanusPaadla lade
Lisainfons: Kuressaare core 19.8- 43.4 m. (38, 40, 52)- Särghaua dep.
eMaapõu ID334

Stratotüübid

neostratotüüp: Kingissepa GI puurauk (19.80..43.40 m) | Klaamann, 1970c | Särghaua dep..

holostratotüüp: Paadla puurauk (0.10..12.80 m) | Nestor, H., 1987a | Paadla quarry + core, Püssi dep., desotroyed?.

Viited

Nestor, H. 1987. Объяснительная записка к стратиграфическим схемам силурийских отложений [Ob"âsnitel'naâ zapiska k stratigrafičeskim shemam silurijskih otloženij]. Решения межведомственного стратиграфического совещания по ордовику и силуру Восточно- Европейской пл [Decisions of Interdepartmental Stratigraphic Meeting on the Ordovician and Silurian East European platform in 1984]. p. 58-112.

Einasto, R., Kala, E., Mägi, S. (koost) 1978. Экскурсия III Всезоюзного семинара по цикличности и стратиграфии, посвященного принципам и методам выделения и прослеживания циклитов в платформенных карбонатных отложениях. Западная Эстония [The Third All-Union Workshop on cycling and stratigraphy, dedicated to the principles and methods of selection and tracking cyclites in platform carbonate sediments, Western Estonia]. ENSV Teaduste Akadeemia, Tallinn. p. 1-29.

Klaamann, E. 1970. Паадлаский горизонт [Paadla Stage]. Кальо Д. Л. (ред.) Силур Эстонии [The Silurian of Estonia]. Valgus, Tallinn. p. 276-286.

Klaamann, E. 1961. Paadla lademe geoloogiast avamusalal. Loodusuurijate Seltsi aastaraamat 1960. Loodusuurijate Selts, Tartu. p. 23-29.

Luha, A. 1932. Eesti geoloogiline koostis. Eesti Entsüklopeedia 2. p. 528-535.

Bekker, H. 1925. Lühike ülevaade Eesti geoloogiast (Eozoiline ja paleozoiline ladekond). Eesti Loodus. Äratrükk koguteosest "Eesti". p. 31-61.

Eesti Stratigraafia Komisjon 2006-2022.
Siin lehel leiduvad materjalid on kõigile vabaks kasutamiseks vastavalt Creative Commons CC-BY litsentsile